ΣτΕ 2389/2008 Τμ. Ε΄ [Ζαργανόδιχτο - Διαχείριση αλιευτικών πόρων Μεσογείου - Προδικαστικά ερωτήματα στο ΔΕΚ]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2009, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που ίσχυσαν διαδοχικά από τη δημοσίευση του ΒΔ της 15.8-29.8.1958 και εφ’ εξής, η χρήση οποιουδήποτε είδους μικρού κυκλικού διχτύου, η οποία επιτρεπόταν υπό ορισμένες προϋποθέσεις πριν την 1.1.1987, αν είχε ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και για την αλιεία οποιουδήποτε είδους ψαριού, άρα και σαρδέλας, απαγορεύτηκε από την ημερομηνία αυτή και μόνο για το χρονικό διάστημα από 26.10.1988 έως 31.12.1989 επετράπη η χρήση του μικρού κυκλικού διχτυού με την ονομασία «ζαργανόδιχτο», αλλ’ αποκλειστικά για την αλιεία ζαργάνας και βελονίδας και με την προϋπόθεση, ότι τα δίχτυα είχαν ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά επί πλέον των ήδη απαιτουμένων για όσο χρόνο προηγουμένως επιτρεπόταν η χρήση τους. Με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1626/1994 εισάγεται σύστημα διαχείρισης των αλιευτικών πόρων της Μεσογείου, το οποίο περιλαμβάνει περιορισμούς αναφερομένους στα μέσα και τις μεθόδους αλιείας, που αποτελούν το ελάχιστο πλαίσιο προστασίας, χωρίς να αποκλείεται ο καθορισμός πρόσθετων μέτρων ή αυστηρότερων προδιαγραφών από τη νομοθεσία των κρατών μελών, με μόνη προϋπόθεση ότι τα επιβαλλόμενα σε εθνικό επίπεδο μέτρα θα είναι σύμφωνα με το εν γένει κοινοτικό δίκαιο και την κοινή αλιευτική πολιτική. Τα πρόσθετα ή αυστηρότερα μέτρα, τα οποία έχουν την εξουσία να επιβάλλουν τα κράτη μέλη στις θαλάσσιες περιοχές που υπάγονται στην κυριαρχία τους, προκειμένου να προστατεύσουν ευαίσθητα ή απειλούμενα είδη της θαλάσσιας πανίδας, δεν περιορίζονται στον καθορισμό αυστηρότερων τεχνικών προδιαγραφών των αλιευτικών εργαλείων ή των χρονικών περιόδων των περιοχών, στις οποίες επιτρέπεται η αλιεία, αλλά περιλαμβάνουν και την ολοσχερή απαγόρευση χρήσης ενός αλιευτικού εργαλείου. Απαγορεύσεις χρήσης αλιευτικών εργαλείων που είχαν επιβληθεί με διάταξη εθνικού δικαίου πριν την έναρξη ισχύος του Κανονισμού δεν θίγονται από τις μεταγενέστερες διατάξεις του Κανονισμού και εξακολουθούν να ισχύουν, έστω και αν η χρησιμοποίηση των εργαλείων αυτών είναι επιτρεπτή κατά τον Κανονισμό (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.