ΣτΕ Ολ 2466/2008 [Έγκριση περιβαλλοντικών όρων ΒΙΠΕ Πρεβέζης - Παράλειψη υιοθέτησης εναλλακτικών λύσεων]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2009, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ) εκδίδεται κατά την ειδική διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν 2545/1997, με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Ανάπτυξης. Άλλος, πλην του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, Υπουργός καθίσταται αρμόδιος μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τις οποίες ο ίδιος ο νόμος απαριθμεί ειδικά και στις οποίες δεν συγκαταλέγεται η επίμαχη πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της ΒΙΠΕ Πρεβέζης. Η τήρηση του ουσιώδους τύπου της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων ορισμένου έργου στο περιβάλλον δεν απαιτείται, εφ’ όσον πρόκειται για ήδη θεσμοθετημένες ΒΙΠΕ. Εν όψει του ότι το επίμαχο έργο δεν θίγει το εκτός ΒΙΠΕ τμήμα του υδατορρεύματος Καρυδά, το δε εντός ΒΙΠΕ τμήμα του είναι ήδη από μακρού διευθετημένο χωρίς να γίνονται επ’ αυτού νέα έργα και εξασφαλίζεται περαιτέρω η αναγκαία ποσότητα ύδατος για την ακώλυτη ροή του ρεύματος στη φυσική του κοίτη, δεν απαιτείται προηγούμενη οριοθέτηση του εν λόγω υδατορρεύματος. Η εκπόνηση πλήρους υδρογεωλογικής μελέτης της περιοχής δεν ήταν εν προκειμένω αναγκαίος όρος νομιμότητας της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του επίμαχου έργου, δεδομένου ότι το κρίσιμο ζήτημα εξετάσθηκε επαρκώς κατά τη διοικητική διαδικασία, που προηγήθηκε της εκδόσεως της προσβαλλομένης πράξεως και διελήφθησαν αντίστοιχοι περιβαλλοντικοί όροι. Η θαλάσσια περιοχή Καλαμίτσι του Ιονίου Πελάγους, όπου προβλέπεται η απόρριψη των λυμάτων της ένδικης ΒΙΠΕ, έχει καθορισθεί ως αποδέκτης αστικών λυμάτων, ο καθορισμός δε αυτός αρκεί για την προσθήκη νέων ομοειδών επεξεργασμένων λυμάτων στα ήδη εκχεόμενα λύματα, υπό τον όρο ότι η παροχέτευση γίνεται διά του αυτού αγωγού και εντός των ορίων της αρχικής δυναμικότητάς του, λαμβανομένου υπ’ όψη και ότι ο όρος «αστικά λύματα» περιλαμβάνει όχι μόνο τα οικιακά λύματα, αλλά και το μίγμα οικιακών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων ή και ομβρίων υδάτων. Μη νομίμως επελέγη με την προσβαλλομένη πράξη η παροχέτευση των ομβρίων υδάτων της ΒΙΠΕ Πρεβέζης στη θάλασσα, χωρίς να εξετασθεί προηγουμένως και να αντιμετωπισθεί αιτιολογημένα η εναλλακτική λύση της χρήσης συλλεκτήρων για τη συλλογή τους και η αξιοποίησή τους προς άρδευση των αγροτικών εκτάσεων της περιοχής. Η λύση αυτή συνιστούσε προφανή εναλλακτική λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος, της οποίας η εξέταση ήταν και συνταγματικά επιβεβλημένη σύμφωνα με την κατ’ άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος ανάγκη προστασίας και μετά φειδούς επωφελούς χρησιμοποιήσεως των υδατικών πόρων της Χώρας, πλην όμως ουδόλως εξετάσθηκε, τυχόν δε υιοθετούμενη, θα οδηγούσε σε αξιοποίηση και όχι σε απώλεια υδατικού πόρου (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.