ΣτΕ 3558/2008 Τμ. Ε΄ [Ανέγερση οικοδομής πλησίον αρχαίου - Προστασία αρχαιολογικού χώρου Κολώνας Αίγινας]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2009, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Προκειμένου να επιτευχθεί ο επιτασσόμενος από το Σύνταγμα δημοσίου συμφέροντος σκοπός προστασίας των μνημείων, για την ανέγερση οικοδομής κοντά σε αρχαίο μνημείο απαιτείται, εκτός από την εκδιδόμενη βάσει των διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας σχετική οικοδομική άδεια και άδεια του Υπουργού Πολιτισμού. Η άδεια αυτή αποτελεί προϋπόθεση για τη σύμφωνη με τους όρους που θέτει εν συνεχεία έκδοση της οικοδομικής άδειας και την ισχύ της, εφ’ όσον η ανάκλησή της επιφέρει καθ’ εαυτή, δηλαδή ανεξαρτήτως αν εν συνεχεία ανακληθεί ή όχι η οικοδομική άδεια, τη διακοπή των οικοδομικών εργασιών, οι οποίες επιτρέπεται στην περίπτωση αυτή να επαναληφθούν, μόνον αν ο Υπουργός Πολιτισμού χορηγήσει εκ νέου άδεια. Συνεπώς, η έκδοση οικοδομικής αδείας χωρίς να προηγηθεί η ανωτέρω πράξη του Υπουργού Πολιτισμού ή κατ’ απόκλιση αυτής, συνιστά νόμιμο λόγο ανακλήσεως της οικοδομικής αδείας για λόγους δημοσίου συμφέροντος, που ανάγονται στην προστασία αρχαίων μνημείων. Αν η οικοδομική άδεια εκδόθηκε χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού ή κατ’ απόκλιση από αυτή και η οικεία πολεοδομική Αρχή, κατ’ ενάσκηση της αρμοδιότητάς της, αποφασίσει την ανάκληση της οικοδομικής αυτής αδείας επικαλούμενη ορισμένη αιτιολογία, το δικαστήριο που ελέγχει το κύρος της ανακλητικής πράξεως μπορεί να κρίνει, ότι ανεξαρτήτως της αιτιολογίας που επικαλείται η πολεοδομική Αρχή, η ανακληθείσα οικοδομική άδεια δεν είναι νόμιμη και νομίμως ανακλήθηκε για λόγους δημοσίου συμφέροντος, που ανάγονται στην προστασία των αρχαίων μνημείων, διότι ελλείπει η άδεια του Υπουργού Πολιτισμού ή αποκλίνει από το περιεχόμενο της άδειας αυτής, εφ’ όσον τούτο προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ή είναι γνωστό στο δικαστήριο από προηγούμενη ενέργειά του. Τούτο δε δεν συνιστά ανεπίτρεπτη υποκατάσταση αιτιολογίας, εφ’ όσον πάντως η πολεοδομική Αρχή, έστω και με άλλη αιτιολογία, εκδήλωσε ρητώς τη βούλησή της να ανακαλέσει την πράξη της.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.