ΣτΕ 3176/2008 Τμ. Ε΄ [ΓΠΣ Δήμου Αγ. Παρασκευής - Χρήση αμιγούς κατοικίας σε ΟΤ που γειτνιάζει με τη ζώνη προστασίας Υμηττού]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2009, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Σε περίπτωση, κατά την οποία εγκρινόμενο ΓΠΣ ή πολεοδομική μελέτη θεσπίζει νέες χρήσεις γης για τα ακίνητα περιοχής, διαφορετικές από τις μέχρι τότε ισχύουσες, χωρίς όμως να περιέχει ειδική πρόβλεψη με τη θέσπιση μεταβατικής διάταξης για την τύχη ακινήτων, στα οποία υπάρχουν νομίμως διαφορετικές χρήσεις με βάση το προηγούμενο κανονιστικό καθεστώς, οι προϋφιστάμενες αυτές χρήσεις δεν επηρεάζονται από το νεώτερο καθεστώς, αλλά συνεχίζονται απεριόριστα ή για όσο χρόνο προέβλεπε τυχόν το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς ή η ατομική διοικητική πράξη, που τις είχε επιτρέψει, δεδομένου ότι με τη συγκεκριμένη χρήση του κτηρίου, για την οποία χορηγείται η σχετική οικοδομική άδεια, συνδέονται οι εφαρμοστέες κατά νόμο κατασκευαστικές προδιαγραφές και η διαμόρφωση των χώρων του. Με το άρθρο 24 του Συντάγματος θεσπίζεται υποχρέωση του Κράτους προς ορθολογική χωροταξία και πολεοδομικό σχεδιασμό προς επίτευξη των καλυτέρων δυνατών όρων διαβίωσης. Ο καθορισμός των προσηκουσών σε κάθε περίπτωση χρήσεων γης, οι οποίες αποτελούν ουσιώδες στοιχείο του πολεοδομικού σχεδιασμού, από το οποίο εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό η ποιότητα ζωής στην πόλη, πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ορθολογικό, σύμφωνα με πολεοδομικά κριτήρια και χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Ο κατά τα ανωτέρω καθορισμός χρήσεων γης δεν αποτελεί ανεπίτρεπτο περιορισμό του δικαιώματος της ιδιοκτησίας. Δεν συντρέχει νόμιμος λόγος ακύρωσης της προσβαλλόμενης πράξης έγκρισης του ΓΠΣ Δήμου Αγ. Παρασκευής Ν. Αττικής, καθ’ ο μέρος με αυτή ως χρήση γης στο ένδικο ΟΤ καθορίσθηκε η της αμιγούς κατοικίας, για το λόγο ότι η ρύθμιση αυτή κρίνεται επιβεβλημένη συνεπεία της γειτνίασης της ένδικης οδού με τη ζώνη προστασίας του Υμηττού.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.