ΣτΕ 2839/2008 Τμ. Ε΄ [Ειδική αποζημίωση - Πρωτόκολλο δασάρχη - Προσφυγή - Οικειοθελής κατεδάφιση αυθαιρέτου]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2009, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η ειδική αποζημίωση, η οποία επιβάλλεται κατ’ άρθρο 114 παρ. 5 του Ν 1892/1990 με πρωτόκολλο του δασάρχη σε όσους ανεγείρουν και διατηρούν αυθαίρετες κατασκευές σε δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, αποτελεί διοικητική κύρωση επιβαλλόμενη για την ανέγερση και διατήρηση αυθαίρετης κατασκευής εντός δάσους ή δασικής ή αναδασωτέας εκτάσεως, το δε πρωτόκολλο επιβολής της εν λόγω ειδικής αποζημιώσεως υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του διοικητικού Πρωτοδικείου. Η απόφαση του διοικητικού Πρωτοδικείου επί της κατά τα ανωτέρω προσφυγής δεν υπόκειται σε τακτικά ένδικα μέσα, υπόκειται όμως στο έκτακτο ένδικο μέσο της αιτήσεως αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφού ο νομοθέτης δεν απέκλεισε ρητώς τη δυνατότητα άσκησής του. Η διαγραφόμενη από τις ως άνω διατάξεις ειδική διαδικασία επίλυσης διοικητικών διαφορών, οι οποίες αναφύονται από την ανέγερση και διατήρηση αυθαιρέτων κατασκευών εντός δασών, δασικών ή αναδασωτέων εκτάσεων, εξακολουθεί να εφαρμόζεται και μετά τη θέση σε ισχύ του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Αν ο ενδιαφερόμενος παραδώσει οικειοθελώς προς κατεδάφιση το αυθαίρετο κτίσμα, έστω και μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου επιβολής της ειδικής αποζημίωσης, μπορεί να αποφύγει την καταβολή της, εφ’ όσον πάντως η παράδοση αυτή διενεργηθεί εντός του απολύτως αναγκαίου για το σκοπό αυτό χρόνου, τούτο δε ισχύει για την ταυτότητα του λόγου και στην περίπτωση που προβεί ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος στην κατεδάφιση του αυθαιρέτου κτίσματος.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.