ΣτΕ 3560/2008 Τμ. Ε΄ [Ορισμός δασικού οικοσυστήματος κατά την κοινοτική και εθνική έννομη τάξη]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2009, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Τα δασικά οικοσυστήματα (δάση και οι δασικές εκτάσεις) αποτελούν ένα και αυτοτελές έννομο αγαθό, προστατευόμενο από διαφόρους κινδύνους, στους οποίους περιλαμβάνεται η αντιμετωπιζόμενη με την αναδάσωση καταστροφή, σημαντική αραίωση ή κατ΄ άλλον τρόπο υποβάθμιση της δασικής βλαστήσεως, επιτρέπεται δε κατ΄ εξαίρεση η μεταβολή της χρήσεώς του κατά τον προορισμό της. Με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 1615/1989, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1100/1998, δημιουργήθηκε Ευρωπαϊκό Σύστημα Δασικών Πληροφοριών και Επικοινωνίας με αντικείμενο τη συγκέντρωση και διάθεση αντικειμενικών, αξιόπιστων, συγκρίσιμων και διεξοδικών πληροφοριών για τη διάρθρωση και λειτουργία του δασικού τομέα της Κοινότητας. Ορισμός των δασικών οικοσυστημάτων, που περιέχεται σε διάταξη εθνικής έννομης τάξης, δεν ισχύει, αν περιλαμβάνει ορισμένα μόνο κοινά συστατικά στοιχεία με τον περί δασικών οικοσυστημάτων ορισμό της κοινοτικής έννομης τάξεως καθώς και αν προσδιορίζει αριθμητικώς διαφορετικά τα ανωτέρω κοινά συστατικά στοιχεία. Εν όψει όμως και των αναγνωριζόμενων από το άρθρο 174 της Συνθήκης ποικιλομορφιών των καταστάσεων στις διάφορες περιοχές της Κοινότητας και των συνθηκών περιβάλλοντος σε κάθε μία από αυτές, δεν απαγορεύεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 2152/2003 να ορίζουν οι εθνικές έννομες τάξεις ως δασικά οικοσυστήματα και εκτάσεις, που δεν εμπίπτουν στον ορισμό του. Ο ορισμός αυτός της εθνικής νομοθεσίας μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικά στοιχεία. Ως προς τα κοινά όμως με τον Κανονισμό στοιχεία, επιτρέπεται μεν να μην τα προσδιορίζει αριθμητικώς, όχι όμως όταν προβαίνει στον αριθμητικό προσδιορισμό τους, να αποκλίνει από τον αριθμητικό προσδιορισμό του Κανονισμού. Οίκοθεν δε νοείται, ότι τα στοιχεία που συλλέγονται από την παρακολούθηση των δασικών αυτών οικοσυστημάτων είναι συγκρίσιμα, μόνον αν εμπίπτουν στην κατηγορία του άρθρου 3γ) του Κανονισμού και υπό τις λοιπές προϋποθέσεις, που η διάταξη αυτή θέτει. Τόσο κατά τους ορισμούς του δάσους και της δασικής εκτάσεως που δίδονται με το άρθρο 3 του Ν 998/1979 όσο και κατά τους αντίστοιχους ορισμούς που δίδονται με το άρθρο 3α) και β) του Κανονισμού 2152/2003, επιφάνεια με εμβαδόν 649,88 τ.μ. μπορεί να είναι δάσος ή δασική έκταση όχι αυτοτελώς, αλλά ως τμήμα ευρύτερης εκτάσεως, που είναι δάσος ή δασική έκταση. Το τελευταίο όμως τούτο, ο χαρακτηρισμός δηλαδή της ευρύτερης εκτάσεως ως δάσους ή δασικής, εξαρτάται από τον ορισμό που δίνει κάθε μία από τις ανωτέρω διατάξεις. Η κρίση της προσβαλλομένης, ότι η επίδικη έκταση πρέπει να κηρυχθεί αναδασωτέα, διότι είναι τμήμα ευρύτερης εκτάσεως που αποτελεί δάσος κατά τον ορισμό του αντικατασταθέντος άρθρου 3 του Ν 998/1979 και του οποίου (τμήματος) η δασική βλάστηση καταστράφηκε με εκχέρσωση, δεν είναι νόμιμη, για το λόγο ότι εφ΄ όσον η δίδουσα τον ορισμό του δάσους και της δασικής εκτάσεως διάταξη του αντικατασταθέντος άρθρου 3 του Ν 998/1979 είναι ανίσχυρη, ως αντίθετη προς την δίδουσα διάφορο ορισμό του δάσους και της δασικής εκτάσεως διάταξη του άρθρου 3α) και β) του Κανονισμού, η κρίση αυτή έπρεπε να θεμελιωθεί είτε στον ορισμό αυτό του Κανονισμού είτε εάν η επίδικη έκταση, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης περί τούτου κρίσεως, δεν μπορούσε να καταταγεί στα δασικά οικοσυστήματα, όπως αυτά προβλέπονται από τον Κανονισμό, στον ορισμό του άρθρου 3 του Ν 998/1979, όπως ίσχυε πριν αντικατασταθεί, περαιτέρω δε, εάν η επίδικη έκταση ήταν δασικό οικοσύστημα κατά οιονδήποτε από τους κατά τα ανωτέρω δύο ισχυρούς ορισμούς, η προσβαλλόμενη πράξη αναδασώσεως θα στηριζόταν πάντως μόνο στις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας (άρθρα 38 παρ. 1 και 41 παρ. 1 Ν 998/1979) (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.