ΣτΕ 843/2009 Τμ. Ε΄ [Οικοδόμηση ακινήτου μετά την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης - Αιτιολογία - Αρμοδιότητα]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2009, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Με μόνη τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης, με την οποία κρίνεται ότι συντρέχει υποχρέωση άρσης της απαλλοτρίωσης ή του ρυμοτομικού βάρους και μέχρι την ολοκλήρωση της τροποποίησης του σχεδίου πόλεως ή της πολεοδομικής μελέτης, το ακίνητο δεν καθίσταται οικοδομήσιμο, αλλά παραμένει πολεοδομικώς αρρύθμιστο και συνεπώς, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την τροποποίηση του σχεδίου δεν επιτρέπεται να εκδοθεί οικοδομική άδεια. Η κρίση περί αδυναμίας αποζημιώσεως των θιγομένων ιδιοκτητών για τη συντέλεση της απαλλοτριώσεως, η οποία συνεπάγεται κατ΄ αρχήν απαγόρευση επανεπιβολής της απαλλοτριώσεως, πρέπει να είναι νομίμως και ειδικώς αιτιολογημένη. Αόριστη δήλωση του οικείου ΟΤΑ περί αδυναμίας αποζημιώσεως των θιγομένων ιδιοκτητών, δεν αρκεί για να προσδώσει νόμιμο έρεισμα στη μετατροπή του ακινήτου σε οικοδομήσιμο χώρο, αλλ΄ η σχετική κρίση πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένα στοιχεία οικονομικής διαχείρισης, από τα οποία να προκύπτει η πραγματική αδυναμία εξοικονόμησης ή εξεύρεσης χρημάτων για την απόκτηση άλλων χώρων προς εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού. Σε κάθε περίπτωση όμως, δηλαδή και για την άρση τελικά της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ύστερα από σχετική ακυρωτική απόφαση, όπως σε κάθε περίπτωση τροποποίησης του σχεδίου πόλεως, πρέπει να τηρείται η προβλεπόμενη στο άρθρο 154 ΚΒΠΝ διαδικασία, δηλαδή ανάρτηση του σχεδίου στο δημοτικό κατάστημα, γνωστοποίηση της τροποποίησης διά του Τύπου και εκδίκαση των ενστάσεων που τυχόν υποβάλλονται. Τούτο δε προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους περιοίκους και λοιπούς ενδιαφερομένους, να εκφράσουν την άποψή τους για τα κρίσιμα ζητήματα που ανακύπτουν, δηλαδή τόσο για εκείνα που αναφέρονται στην κατάργηση του κοινοχρήστου χώρου και την ανάγκη τυχόν επανεπιβολής της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης όσο και για τα ζητήματα που σχετίζονται με τις δυνατότητες του Δήμου να καλύψει τη δαπάνη της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης (μειοψ.). Η διάταξη του άρθρου 10 του Ν 3044/2002, με την οποία ανατίθεται στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ η αρμοδιότητα τροποποιήσεως ρυμοτομικού σχεδίου σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους, είναι ανίσχυρη, διότι αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1-2 και 43 παρ. 2 του Συντάγματος, έστω και αν πρόκειται για εντοπισμένη τροποποίηση. Ακύρωση αποφάσεως της Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, δυνάμει της οποίας, σε συμμόρφωση προς σχετική δικαστική απόφαση, τροποποιήθηκε το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Άμφισσας Ν. Φωκίδος, με την κατάργηση προβλεπόμενης από το σχέδιο οδού και την επιβολή όρων δόμησης, για το λόγο ότι η επίδικη ρύθμιση έπρεπε να γίνει με προεδρικό διάταγμα (μειοψ.)

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.