ΣτΕ Ολ 3037/2008 [Άδειες ίδρυσης υπεραγορών λιανικού εμπορίου - Οικονομική ελευθερία - Αρμοδιότητα - Σύνταγμα]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2009, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν 2323/1995 αντίκεινται στο Σύνταγμα και είναι ως εκ τούτου, μη εφαρμοστέες. Το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος κατοχυρώνει, μεταξύ άλλων, την ελευθερία ίδρυσης και εκμετάλλευσης εμπορικών καταστημάτων. Η διά νόμου υπαγωγή της τελευταίας αυτής μορφής οικονομικής δραστηριότητος σε καθεστώς προηγουμένης διοικητικής αδείας συνιστά περιορισμό συνταγματικώς κατοχυρωμένης ελευθερίας, ο οποίος είναι ανεκτός από το Σύνταγμα, μόνον εάν η σχετική νομοθετική ρύθμιση δικαιολογείται από συγκεκριμένους λόγους δημοσίου συμφέροντος, καθορίζει σαφή και αντικειμενικού χαρακτήρα κριτήρια, βάσει των οποίων ασκείται η αρμοδιότητα της Διοικήσεως και κινείται εντός των ορίων που χαράσσει η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας. Δοθέντος ότι θεμελιώδη επιδίωξη του κράτους δικαίου αποτελεί ο περιορισμός της διακριτικής ευχέρειας της Διοικήσεως στο αυστηρώς αναγκαίο μέτρο, η διά νόμου χορήγηση στη Διοίκηση διακριτικής ευχέρειας και μάλιστα, κατά την άσκηση αρμοδιότητας που απολήγει στην επιβολή περιορισμού στην άσκηση ατομικού δικαιώματος, είναι ανεκτή από το Σύνταγμα, μόνο στο μέτρο που δικαιολογείται επαρκώς από την ειδική φύση του αντικειμένου της ρυθμίσεως. Περαιτέρω δε, οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν 2323/1995 αντίκεινται στο Σύνταγμα και για λόγο ότι εάν το κατά τον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό κανονιστικό καθεστώς χρήσεων γης ορισμένης περιοχής επιτρέπει σε ορισμένη έκταση αυτής την άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της περαιτέρω τηρήσεως και των λοιπών διατάξεων της νομοθεσίας που διέπουν την άσκησή της (πολεοδομικών, κτηριοδομικών, περί υγιεινής, προστασίας μνημείων κ.λπ.), η εν λόγω δραστηριότητα επιτρέπεται να ασκηθεί ελεύθερα χωρίς να μεσολαβήσει νέα κρίση για τη δυνατότητα ασκήσεώς της στην αυτή έκταση και μάλιστα από μη αρμόδιο όργανο και με διαδικασία διαφορετική εκείνης, που προβλέπεται για την κατάρτιση του ανωτέρω σχεδιασμού. Διαφορετικά, παρέχεται η δυνατότητα διαρκούς ματαιώσεως της εφαρμογής του σχεδιασμού αυτού και συνεπώς, και της συνταγματικής διατάξεως, η οποία τον προβλέπει. Είναι, συνεπώς, αντίθετες προς το άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγματος και επομένως, δεν είναι εφαρμοστέες οι ανωτέρω διατάξεις του Ν 2323/1995, διότι επιτρέπουν στο νομαρχιακό συμβούλιο, το οποίο δεν είναι όργανο αρμόδιο, να προβεί στην έγκριση χωροταξικού ή πολεοδομικού σχεδίου και να ματαιώνει την εφαρμογή του με τη μη χορήγηση άδειας ιδρύσεως υπεραγορών λιανικού εμπορίου, μολονότι η χρήση γης αυτή επιτρέπεται από τον οικείο χωροταξικό ή πολεοδομικό σχεδιασμό. Ο αφορισμός οικοδομικού τετραγώνου προς χρήση υπεραγοράς ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των πολεοδομικών οργάνων, η απόφαση των οποίων λαμβάνεται κατά συνεκτίμηση όλων των νομίμων κριτηρίων, έτσι ώστε δεν καταλείπεται έδαφος περαιτέρω κρίσεως, ως προς τη νομιμότητα ή σκοπιμότητα του εν λόγω αφορισμού εκ μέλους άλλων μη εντεταγμένων στην πολεοδομική νομοθεσία οργάνων. Η δυνάμει του άρθρου 10 του Ν 2323/1995 ανάθεση στο νομαρχιακό συμβούλιο, ήτοι σε όργανο της τοπικής αυτοδιοικήσεως, της εκδόσεως αδείας σκοπιμότητας για την ίδρυση υπεραγοράς, συνιστά αναίρεση, τροποποίηση ή υποκατάσταση της αρμοδίως ληφθείσης αποφάσεως των πολεοδομικών οργάνων, η οποία αντίκειται στο άρθρο 24 του Συντάγματος (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.