ΓνωμΝΣΚ 186/2008 Τμ. Β΄ [Εκπλήρωση με ΣΔΙΤ σκοπού παραχώρησης δημοσίου κτήματος]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2009, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επί παραχωρήσεως ακινήτων του Δημοσίου κατ’ άρθρο 5 του Ν 1331/1949 στους κατ’ άρθρο 1 παρ. 1 του Ν 3389/2005 δημόσιους φορείς για την εκπλήρωση των κοινωφελών σκοπών τους που προβλέπονται από τον νόμο, τη σύμβαση ή το καταστατικό τους, με τους όρους της μη περαιτέρω μεταβίβασης της κυριότητάς τους σε τρίτο και της εκπλήρωσης του σκοπού, για τον οποίο έγινε η παραχώρηση, η υλοποίηση των υποδομών για την εκπλήρωση του σκοπού της παραχωρήσεως επί του παραχωρηθέντος οικοπέδου είναι απόλυτα επιτρεπτή με συμβάσεις ΣΔΙΤ της πρώτης και τετάρτης μορφής του Ν 3389/2005, εφ’ όσον στις συμπράξεις της μορφής αυτής η κυριότητα των ακινήτων και των επ’ αυτών έργων παραμένει στον δημόσιο φορέα καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και δεν προβλέπεται η συμμετοχή του στη χρηματοδότηση του έργου με παροχές σε είδος που μπορεί να συνίστανται και σε παραχώρηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των παραχωρούμενων ακινήτων ή στην παραχώρηση αυτών κατά χρήση ή εκμετάλλευση στην εταιρεία ειδικού σκοπού και επομένως, δεν συντρέχει λόγος παραβάσεως του όρου της μη περαιτέρω παραχωρήσεώς τους σε τρίτο. Και στις ΣΔΙΤ δεύτερης και τρίτης μορφής του ως άνω νόμου είναι δυνατή η εκτέλεση των έργων υποδομής στα παραχωρηθέντα ακίνητα υπό περιορισμούς ως προς τη συμμετοχή του δημόσιου φορέα στη χρηματοδότηση του έργων.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.