ΑΥΑνάπτΠΕΧΩΔΕ 29116/7.7.2009 (ΦΕΚ ΑΑΠ 344/ 20.7.2009) Έγκριση ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1, 4 και 7 του από 24.5.1985 ΠΔ (ΦΕΚ Δ΄ 270/ 31.5.1985), καθώς και ειδικές αποστάσεις από τα όρια των οικισμών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 4 του ιδίου ΠΔ και των διατάξεων του άρθρου 7 του από 24.4.1985 ΠΔ (ΦΕΚ Δ΄ 181/1985)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2009, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Άρθρο 1 Α) Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων Φ/Β συστημάτων ανεξαρτήτως ισχύος στις εκτός σχεδίου περιοχές, ισχύουν τα εξής: 1. Επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις Φ/Β συστημάτων σε γήπεδα άρτια και οικοδομήσιμα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 1 του από 24.5.1985 πδ/τος (ΦΕΚ Δ΄ 270/31.5.1985). 2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 1 και της παρ. 5 του άρθρου 4 του παραπάνω πδ/τος η τοποθέτηση των Φ/Β συστημάτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 80% της επιφάνειας του γηπέδου. 3. Σε περίπτωση ανέγερσης και άλλων χρήσεων δομικών κατασκευών (π.χ. κατοικία, γεωργικές αποθήκες κ.λπ.) εντός του γηπέδου, ως προς την κάλυψη θα συνυπολογίζονται στο 80%, ενώ ως προς τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης για τις χρήσεις αυτές θα ισχύουν αυτοί της εκτός σχεδίου δόμησης. 4. Οι αποστάσεις των εγκαταστάσεων που πρέπει να τηρούνται από τα όρια των γηπέδων, ορίζονται κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 1 και της παρ. 5 του άρθρου 4 του παραπάνω πδ/τος οι ακόλουθες: α) για γήπεδα μεγαλύτερα ή ίσα των 4.000 τ.μ. η απόσταση είναι 5 μ. β) για γήπεδα μικρότερα των 4.000 τ.μ. η απόσταση είναι 2.5 μ. 5. Για τη μορφολογική ένταξη στο περιβάλλον των Φ/Β στοιχείων αποφαίνεται η ΕΠΑΕ στις...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.