ΣτΕ 3175/2009 Τμ. Ε΄ [Ελάχιστες αποστάσεις μονάδων χαμηλής όχλησης από οικισμούς]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2009, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ως επιχειρήσεις που εξομοιούνται με καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι διαφορές εκ της ιδρύσεως και λειτουργίας των οποίων μεταφέρθηκαν με προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, νοούνται οι επιχειρήσεις, οι οποίες όχι μόνον έχουν το ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο δραστηριότητας με αυτό των καταστημάτων και εργαστηρίων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλ΄ επιπλέον, όσον αφορά την ίδρυση και λειτουργία τους διέπονται από διατάξεις της υγειονομικής νομοθεσίας. Δεν εμπίπτουν επομένως στην ανωτέρω κατηγορία επιχειρήσεις, για την ίδρυση των οποίων ακολουθείται διακεκριμένο στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Εφ΄ όσον οι εκδιδόμενες κατά το στάδιο αυτό πράξεις υπάγονται με αίτηση ακυρώσεως στην αρμοδιότητα του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρέπει και οι συναφείς διαφορές, που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία των εν λόγω μονάδων, να εκδικάζονται από το ίδιο δικαστήριο χάριν ενιαίας κρίσεως και οικονομίας της δίκης. Βιομηχανικές ή βιοτεχνικές μονάδες χαμηλής όχλησης, όπως τα ελαιοτριβεία με δυναμικότητα επεξεργασίας ελαιοκάρπου μικρότερη των 50 τόνων ημερησίως, επιτρέπεται να εγκαθίστανται και εντός ζώνης 700 μ. γύρω από πόλεις και οικισμούς με πληθυσμό από 2.001 έως και 10.000 κατοίκους. Ουσιώδης όρος για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι τα χωροταξικά σχέδια, τα οποία θέτουν τους μακροπρόθεσμους στόχους της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και ρυθμίζουν το πλαίσιο διαμόρφωσης των οικιστικών περιοχών, των περιοχών άσκησης παραγωγικών δραστηριοτήτων και των ελεύθερων χώρων στις εκτός σχεδίου περιοχές. Η εγκατάσταση βιομηχανικής ή βιοτεχνικής επιχείρησης είναι επιτρεπτή μόνο σε ειδικώς εκ των προτέρων καθορισμένες περιοχές και όχι σε όσες περιοχές απλώς και μόνον δεν απαγορεύεται ρητά η συγκεκριμένη χρήση. Μέχρις ότου εκπονηθούν και εγκριθούν τα χωροταξικά σχέδια και εφ΄ όσον το ζήτημα του τόπου άσκησης της σχετικής δραστηριότητας δεν γίνεται με εγκεκριμένο ρυθμιστικό ή χωροταξικό ή πολεοδομικό σχέδιο ή με ΖΟΕ ή με την πρόβλεψη βιομηχανικής ή βιοτεχνικής ζώνης, η εγκατάσταση βιομηχανιών επιτρέπεται σε περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) καθοριζόμενες κατ΄ άρθρο 24 του Ν 1650/1986, όπως ισχύει. Από τον κανόνα αυτό μπορούν να εξαιρεθούν στοιχειώδεις μόνον ως προς την κλίμακα και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής όχλησης, εφ΄ όσον η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι σχετική με τις παραδοσιακές καλλιέργειες της περιοχής ή την αναπτυσσόμενη σε αυτή δασοπονία ή κτηνοτροφία. Νόμιμη η λειτουργία ελαιοτριβείου χαμηλής όχλησης σε περιοχή καλυπτόμενη από ελαιώνες, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιοσδήποτε χωροταξικός σχεδιασμός.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.