ΣτΕ 2339/2009 Τμ. Ε΄ [Ακίνητα περιοχής Μακρυγιάννη - Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού μνημείων - Κοινό όργανο ΚΑΣ - ΚΣΝΜ]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2009, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Το κοινό όργανο που συγκροτείται από τις Ολομέλειες του ΚΑΣ και του ΚΣΝΜ, κατ΄ άρθρο 50 παρ. 6 του Ν 3028/2002, προκειμένου να γνωμοδοτήσει ως προς τον χαρακτηρισμό ακινήτου ευρισκομένου σε αρχαιολογικό χώρο ή επί αρχαίου ως μνημείου, αποτελεί πολυπρόσωπο ειδικό, επιστημονικό κυρίως όργανο, το οποίο όμως έχει και γενικότερο επιτελικό χαρακτήρα, συγκροτούμενο από υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά και από επιστήμονες πλείστων ειδικοτήτων, εν όψει και των ποικίλων συναφών αρμοδιοτήτων του που άπτονται γενικοτέρων ζητημάτων προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, η δε συγκρότησή του υπό την προεδρία του εκάστοτε Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου δεν εγείρει, μόνη αυτή, ζητήματα μεροληψίας λόγω της ιδιότητας του Γενικού Γραμματέα ως πολιτικού προσώπου, ώστε να αντίκειται σε αρχές που απορρέουν από το Σύνταγμα ή την ΕΣΔΑ. Το γεγονός ότι μέλος του κοινού ως άνω οργάνου έχει και την ιδιότητα μέλους του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης (ΟΑΝΜΑ), δεν θεμελιώνει προσωπικό συμφέρον σε σχέση με τον χαρακτηρισμό των ενδίκων κτηρίων ως διατηρητέων ούτε αρκεί για τη θεμελίωση υπονοιών ως προς το αμερόληπτο της κρίσεώς του κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του ως μέλους του ΚΑΣ - ΚΣΝΜ. Η σύμφωνη με το Σύνταγμα προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς συνίσταται στη διατήρηση στο διηνεκές αναλλοίωτων των μνημείων και κάθε στοιχείου του πολιτιστικού περιβάλλοντος, συνεπάγεται δε τη δυνατότητα επιβολής των αναγκαίων μέτρων και περιορισμών της ιδιοκτησίας για την αποκατάσταση στην αρχική τους μορφή, όταν έχουν φθαρεί από τον χρόνο ή άλλες ανθρώπινες ενέργειες και περιστατικά. Τα μνημεία, ως μαρτυρίες του ανθρωπίνου βίου, συνιστούν ουσιώδες στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς, η προστασία της οποίας αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας και ευθύνη και δικαίωμα του καθενός. Ακίνητα μνημεία που ανάγονται σε περίοδο προγενέστερη των τελευταίων εκατό ετών, χαρακτηρίζονται ως μνημεία λόγω της σημασίας τους, η οποία μπορεί να αναφέρεται στην αρχιτεκτονική αξία τους. Ως μνημεία χαρακτηρίζονται για τους ίδιους λόγους και ακίνητα αναγόμενα στην περίοδο των τελευταίων εκατό ετών, εφ΄ όσον όμως η σημασία τους είναι ιδιαίτερη. Νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη η προσβαλλόμενη πράξη περί μη χαρακτηρισμού ως μνημείων κτηρίων στην περιοχή Μακρυγιάννη στην Αθήνα καθώς και οι συμπροσβαλλόμενες πράξεις περί μη χαρακτηρισμού των επίμαχων κτηρίων ως διατηρητέων (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.