ΣτΕ 2692/2009 Τμ. Α΄ [Κατάρρευση κτηρίου εργοστασίου από σεισμό - Ευθύνη πολεοδομικών υπηρεσιών - Παραγραφή]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2009, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Οι διατάξεις της νομοθεσίας περί σχεδίων πόλεων, εκτέλεσης οικοδομικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα, αντισεισμικού Κανονισμού, τρόπου και διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών, αυθαιρέτων και επικίνδυνων κατασκευών, πέραν της προστασίας του γενικού συμφέροντος, προστατεύουν και ατομικά δικαιώματα και ιδίως, το δικαίωμα σε ανέγερση οικοδομής, που πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλούς διαβίωσης έναντι κινδύνων από φυσικά ή γεωλογικά φαινόμενα. Εξ αιτίας του προστατευτικού σκοπού των διατάξεων αυτών, η τήρηση των κανόνων που τίθενται με αυτές δεν εναπόκειται μόνο στη βούληση και την τεχνική επάρκεια των ιδιωτών μελετητών, αλλ΄ εντάσσεται στη σφαίρα ευθύνης και των αρμοδίων πολεοδομικών υπηρεσιών, που στελεχώνονται από προσωπικό που διαθέτει τις κατάλληλες τεχνικές γνώσεις για να ελέγξει την επακριβή τήρησή τους. Ο διενεργούμενος από τις πολεοδομικές υπηρεσίες έλεγχος στις υποβαλλόμενες από τους ιδιώτες στατικές μελέτες, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικής άδειας, περιορίζεται στη διαπίστωση της πληρότητας του περιεχομένου τους και όχι στην ακρίβεια των υπολογισμών ή στην επιλογή της μεθόδου, ζητήματα για τα οποία αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο μελετητής. Σε περίπτωση που οι πολεοδομικές υπηρεσίες διαπιστώνουν ότι μία στατική μελέτη δεν είναι πλήρης, για το λόγο ότι δεν περιέχει όλους τους υπολογισμούς ή δεν πραγματεύεται όλα τα ζητήματα στατικής επάρκειας του κτηρίου, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς, οφείλει να αρνηθεί την έκδοση τη οικοδομικής άδειας. Οι ίδιες διατάξεις, οι οποίες επιτρέπουν την έκδοση οικοδομικών αδειών μόνο κατόπιν ελέγχου της πληρότητας, μη απαιτουμένου και ελέγχου της ορθότητας των μελετών, δεν έχουν την έννοια ότι αφαιρούν από τις κατάλληλα στελεχωμένες πολεοδομικές υπηρεσίες την αρμοδιότητα να ελέγχουν και την ορθότητά τους, αν από άλλους ελέγχους στο στάδιο κατασκευής (αυτοψίες) υπάρξουν ενδείξεις στατικής ανεπάρκειας, δεδομένου ότι οι ίδιες υπηρεσίες είναι αρμόδιες σε κάθε περίπτωση να ελέγχουν την επικινδυνότητα από στατική άποψη των ανεγειρομένων ή ανεγερθεισών οικοδομών. Οι πολεοδομικές υπηρεσίες υποχρεούνται τουλάχιστον μία φορά κατά το στάδιο κατασκευής και αποπεράτωσης της οικοδομής, να διενεργούν αυτοψία και να επισημαίνουν οποιεσδήποτε παραλείψεις και σφάλματα, τα οποία είναι εφικτό κατά τη διενέργεια του ελέγχου να διαπιστωθούν και να διατάξουν τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προς επανόρθωσή τους. Η υποχρέωση αυτή καθίσταται εντονότερη, αν κατά το στάδιο του ελέγχου της στατικής μελέτης διαπιστωθεί ότι αυτή δεν είναι πλήρης. Τυχόν παραλείψεις των αρμοδίων πολεοδομικών υπηρεσιών κατά τη διενέργεια ελέγχων στο στάδιο της ανέγερσης ή μετά την αποπεράτωση οικοδομής, που αφορούν τη στατική επάρκεια του οικοδομήματος, συνιστούν πρόσφορη κατ΄ αρχήν αιτία για την πρόκληση του ζημιογόνου αποτελέσματος της κατάρρευσης του μη επαρκώς ελεγχθέντος κτηρίου από σεισμική δόνηση. Αν δεν έχει υπάρξει καταγγελία πολίτη σε σχέση με συγκεκριμένες οικοδομικές εργασίες ή σχετική επισήμανση από την πολεοδομική υπηρεσία, η παράλειψη των αστυνομικών οργάνων να διακόψουν οικοδομικές εργασίες που διενεργούνται χωρίς οικοδομική άδεια και ανάρτηση της πινακίδας με τον αριθμό της δεν συνιστά παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας και κατ΄ επέκταση δεν στοιχειοθετεί ευθύνη του ελληνικού Δημοσίου έναντι τρίτων θιγομένων από τη διενέργεια των εργασιών αυτών. H αξίωση αποζημίωσης από παράνομη πράξη ή παράλειψη ή υλική ενέργεια ή παράλειψη τέτοιας ενέργειας οργάνων των ΝΠΔΔ υπόκειται σε πενταετή παραγραφή που αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους, κατά το οποίο γεννήθηκε η αξίωση και κατέστη δυνατή η δικαστική επιδίωξή της. Σε περίπτωση δε που οι επιζήμιες συνέπειες δεν επέρχονται αμέσως μετά τη διάπραξη της παράνομης πράξης ή παράλειψης, η παραγραφή αρχίζει από τότε που η πράξη ή η παράλειψη προκάλεσε τις επιζήμιες συνέπειες.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.