ΣτΕ 3866/2008 Τμ. Ε΄ [Μίσθωση δημοσίων λατομείων μαρμάρου εκτεινομένων στην περιφέρεια πλειόνων ΟΤΑ]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2009, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η ένδικη διαφορά ανέκυψε από διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ΄ εφαρμογή της νομοθεσίας περί εκμισθώσεως δημόσιων λατομείων και αφορούν απόρριψη αιτήματος της αναιρεσίβλητης Κοινότητας για την απ΄ ευθείας μίσθωση σε αυτή δημόσιας μαρμαροφόρου εκτάσεως. Συνεπώς, η προσφυγή της Κοινότητας κατά των πράξεων αυτών νομίμως εκδικάσθηκε ως διοικητική διαφορά ουσίας, η δε υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως εισάγεται αρμοδίως ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού μπορούν να μισθώνουν δημόσια λατομεία μαρμάρων στο πλαίσιο της δυνατότητάς προς αξιοποίηση και εκμετάλλευση τοπικών φυσικών πόρων, δηλαδή πόρων που βρίσκονται μέσα στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας, εντός της οποίας ασκούνται οι κατά το Σύνταγμα και τον νόμο αρμοδιότητές τους. Αν πρόκειται για ενιαία αξιοποίηση και εκμετάλλευση φυσικών πόρων, που καταλαμβάνουν συνεχόμενες ή μη περιοχές ευρισκόμενες σε περιφέρειες πλειόνων πρωτοβαθμίων ΟΤΑ, η σχετική αρμοδιότητα μπορεί να ασκηθεί μόνο με τη σύσταση Συνδέσμου Δήμων ή/και Κοινοτήτων, που είναι δυνατόν να ανήκουν και σε περισσότερους νομούς. Η μίσθωση ωστόσο λατομείων από ΟΤΑ α΄ βαθμού δεν προϋποθέτει ίδρυση αμιγούς δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης ή συμμετοχή σε μικτή επιχείρηση με τον ίδιο σκοπό, αφού η αξιοποίηση και εκμετάλλευση τοπικών φυσικών πόρων θεσπίζεται ρητά ως δημοτική ή κοινοτική αρμοδιότητα, η άσκηση της οποίας δεν εξαρτάται από ιδιαίτερες, οργανωτικής φύσεως προϋποθέσεις, οι δε σχετικές διατάξεις του ΔΚΚ δεν αντίκεινται στο άρθρο 102 ή σε άλλη διάταξη του Συντάγματος. Η σύσταση δημοτικής ή κοινοτικής επιχειρήσεως με σκοπό την άσκηση λατομικής ή μεταλλευτικής δραστηριότητας είναι μεν δυνατή, δεν αποτελεί όμως προϋπόθεση για τη μίσθωση δημόσιας λατομικής έκτασης από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού προς αξιοποίηση και εκμετάλλευση τοπικών φυσικών πόρων. Η απώλεια του δικαιώματος μίσθωσης λατομικής έκτασης με απ΄ ευθείας σύμβαση, λόγω μη έγκαιρης προσέλευσης του δικαιούχου για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, δεν κωλύει την υποβολή από τον ίδιο νέας αιτήσεως για την ίδια έκταση.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.