ΣτΕ 2979/2009 Τμ. Ε΄ [Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής σωματείου από τον χώρο του Σπηλαίου Πετραλώνων]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2009, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ο νομοθέτης υπήγαγε στη σφαίρα της κρατικής παρέμβασης ορισμένη κατηγορία συμβάσεων για τους αξιολογηθέντες από αυτόν ως δημοσίου συμφέροντος λόγους και όρισε ότι με την έκδοση του οικείου πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής επέρχεται κυριαρχικώς λύση της σχετικής έννομης σχέσης. Τα σχετικά πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής εκδίδονται κατ΄ ενάσκηση δημόσιας εξουσίας και συνιστούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, η αμφισβήτηση της νομιμότητας των οποίων δημιουργεί ακυρωτική διοικητική διαφορά, υπαγομένη στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας (μειοψ.). Η θέσπιση ατομικών ρυθμίσεων με τυπικό νόμο είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι δε λόγοι που επιβάλλουν την ανωτέρω απόκλιση και οι οποίοι δεν ανάγονται στη διαδικασία ψήφισης του νόμου, αλλά στις προϋποθέσεις άσκησης της νομοθετικής λειτουργίας, πρέπει να προκύπτουν από τις προπαρασκευαστικές εργασίες του νόμου. Ο έλεγχος της απαιτούμενης από το Σύνταγμα συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών υπόκειται στον οριακό έλεγχο του δικαστή (μειοψ.). Με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 28 του Ν 3207/2003 ο νομοθέτης παρεμβαίνει σε σύμβαση μεταξύ Δημοσίου και ιδιώτη και επηρεάζει τα αποτελέσματα της συμβάσεως αυτής. Η ρύθμιση αυτή έχει χαρακτήρα ατομικής ρυθμίσεως χωρίς όμως ο λόγος θεσπίσεώς της με τη μορφή αυτή να προκύπτει από τις προπαρασκευαστικές εργασίες του νόμου. Συνεπώς, η ανωτέρω διάταξη δεν είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και δεν είναι ως εκ τούτου εφαρμοστέα (μειοψ.). Αίτηση ακυρώσεως πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του αιτούντος σωματείου από τον χώρο του Σπηλαίου Πετραλώνων Ν. Χαλκιδικής και την έκταση που το περιβάλλει.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.