ΣτΕ 3744/2008 Τμ. Ε΄ [Επιβολή νέου καθεστώτος χρήσεων γης σε κτήρια - Υποχρέωση αναθεώρησης ΓΠΣ]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2009, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ουσιώδες στοιχείο της επιταγής του άρθρου 24 του Συντάγματος για ορθολογική χωροταξία και πολεοδομία είναι ο καθορισμός των επιτρεπομένων χρήσεων, για τον οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση στη Διοίκηση με τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΚΒΠΝ), καθώς και η τροποποίηση, με βάση τις ίδιες εξουσιοδοτικές διατάξεις, των προβλεπομένων χρήσεων. Η παρεχόμενη στον κανονιστικό νομοθέτη δυνατότητα προς επιβολή, κατά τρόπο γενικό και αντικειμενικό, νέου καθεστώτος χρήσεων γης σε κτήρια που έχουν ήδη ανεγερθεί δυνάμει νομίμων οικοδομικών αδειών, που προέβλεπαν συγκεκριμένη χρήση, δεν παραβιάζει την αρχή της εμπιστοσύνης, η οποία δεν κωλύει τον νομοθέτη να προβεί σε νέα για το μέλλον ρύθμιση του αντίστοιχου πολεοδομικού καθεστώτος, άγουσα σε βελτίωσή του, η ρύθμιση δε αυτή μπορεί να περιλαμβάνει και την απαγόρευση συνεχίσεως των χρήσεων, τις οποίες προέβλεπε η οικεία οικοδομική ή άλλη άδεια, αλλά κρίνονται πλέον ως επιβαρύνουσες υπέρμετρα το οικιστικό περιβάλλον. Το κατ΄ επίκληση της εξουσιοδοτικής διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου 99 του Ν 1892/1990 εκδιδόμενο προεδρικό διάταγμα, κατά την εξειδίκευση του πολεοδομικού καθεστώτος εκατέρωθεν των βασικών οδικών αξόνων, πρέπει να κινείται εντός των πλαισίων του ΓΠΣ, το οποίο αποτελεί τη βασική πρόταση οργάνωσης των πολεοδομικών ενοτήτων, δεν επιτρέπεται δε το διάταγμα αυτό να αποκλίνει από τυχόν σαφείς κατευθύνσεις και δεσμεύσεις του ΓΠΣ, παρά μόνο στην ειδικώς ρυθμιζομένη κατ΄ άρθρο 44 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο ΚΒΠΝ περίπτωση, κατά την οποία κατά τη διαδικασία έκδοσης του διατάγματος γίνονται δεκτές ενστάσεις που ανατρέπουν βασικά σημεία του ΓΠΣ, οπότε γεννάται υποχρέωση αναμόρφωσής του. Αν δε η Διοίκηση, κατά τη διοικητική διαδικασία που προηγείται της εκδόσεως του ως άνω διατάγματος, διαπιστώσει αιτιολογημένα ότι οι προβλέψεις του ΓΠΣ αφίστανται πλέον της δημιουργηθείσας πραγματικής καταστάσεως, δεν δύναται, παραβιάζουσα ευθέως τις προβλέψεις αυτές, να προβεί στη θέσπιση αντιθέτου περιεχομένου ρυθμίσεων, αλλ΄ οφείλει να προβεί σε αναθεώρηση του ΓΠΣ (μειοψ.). Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος, την οποία απαγορεύει η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 25 του Συντάγματος αναφέρεται στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και όχι στην έκδοση κανονιστικών διοικητικών πράξεων με βάση εξουσιοδότηση νόμου.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.