ΣτΕ 1581/2009 Τμ. Στ΄ [Χωροθέτηση ζώνης τουριστικού λιμένα - Υλοποίηση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2009, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης δεν αποτελεί στάδιο της απαλλοτριωτικής διαδικασίας, αλλ΄ είναι νέα, εξαιρετική διοικητική διαδικασία, που λαμβάνει χώρα μετά πάροδο μακρού χρόνου και της οποίας η πρόοδος εξαρτάται από τη μεσολάβηση νομικών και πραγματικών γεγονότων, τα οποία δεν εντάσσονται στη νομική διαδικασία της απαλλοτρίωσης, αλλά στο στάδιο υλοποίησής της. Η κρίση περί της συνδρομής των προϋποθέσεων ανάκλησης συντελεσμένης απαλλοτρίωσης διέπεται από το ισχύον κατά τον χρόνο εκφοράς της νομοθετικό καθεστώς, ο οποίος είναι ο χρόνος αποδοχής ή απόρριψης -ρητής ή τεκμαιρομένης- του περί ανακλήσεως αιτήματος του ενδιαφερομένου. Οι διατάξεις του άρθρου 12 ΚΑΑΑ δεν αποκλείουν την υποχρέωση της Διοικήσεως να άρει τη συντελεσμένη απαλλοτρίωση, όταν εκδηλώθηκε σαφώς και ανενδοιάστως βούληση να μην χρησιμοποιηθεί το απαλλοτριωθέν για τον σκοπό, για τον οποίο απαλλοτριώθηκε ή για άλλο σκοπό δημοσίας ωφέλειας ή αν παρήλθε μακρό, πέραν του ευλόγου, χρονικό διάστημα και η Διοίκηση ή εν γένει εκείνος, υπέρ του οποίου κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση, αδράνησε αδικαιολόγητα για την πραγματοποίηση του αρχικού σκοπού της ή άλλου σκοπού δημόσιας ωφέλειας. Υπό την έννοια αυτή ερμηνευόμενη η εν λόγω διάταξη, δεν αντίκειται στο άρθρο 17 του Συντάγματος. Η μη θέσπιση συγκεκριμένης προθεσμίας πραγματοποίησης του σκοπού των ως άνω απαλλοτριώσεων και η δυνατότητα μεταβολής του αρχικού τους σκοπού, συνεπάγονται και τη δυνατότητα μεταβολής του φορέα της απαλλοτρίωσης εντός του κύκλου των ως άνω προσώπων, δεδομένου ότι εντός του κύκλου αυτού δεν ασκεί κατά νόμο καμιά επιρροή το νομικό πρόσωπο του φορέα της συντελεσμένης απαλλοτρίωσης, σε αντίθεση με τη μη συντελεσμένη απαλλοτρίωση. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει υλοποιηθεί ο σκοπός της απαλλοτρίωσης και δεν υπήρξε αδικαιολόγητη αδράνεια, δεν αρκεί απλή εκπόνηση μελετών ή σχεδιασμών, αλλ΄ απαιτείται να έχει υλοποιηθεί και ο επιλεγείς σχεδιασμός μέχρι τον χρόνο απορρίψεως σχετικού αιτήματος ανάκλησής της. Ουσιώδης όρος για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι τα ολοκληρωμένα χωροταξικά σχέδια, τα οποία θέτουν τους μακροπρόθεσμους στόχους της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και ρυθμίζουν το πλαίσιο διαμόρφωσης των οικιστικών περιοχών, των περιοχών ασκήσεως παραγωγικών δραστηριοτήτων και των ελεύθερων χώρων στις εκτός σχεδίου περιοχές. Η θέσπιση ατομικών ρυθμίσεων χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού με τυπικό νόμο είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και επομένως, οι λόγοι που επιβάλλουν την ανωτέρω απόκλιση και ανάγονται στις προϋποθέσεις άσκησης της νομοθετικής λειτουργίας, πρέπει να προκύπτουν από τις προπαρασκευαστικές εργασίες του νόμου, ο δε έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών υπόκειται στον οριακό έλεγχο του δικαστή. Με τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του Ν 2160/1993 θεσπίζεται, προκειμένου να δημιουργηθεί νέος τουριστικός λιμένας, σύνθετη διοικητική ενέργεια, που αρχίζει με τη δημοσίευση της αποφάσεως, με την οποία εγκρίνεται η χωροθέτησή του και ολοκληρώνεται με την έκδοση των αποφάσεων, με τις οποίες εγκρίνονται οι μελέτες που αποσκοπούν στη δημιουργία του. Σε αυτές περιλαμβάνεται και η εγκριτική της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων απόφαση περί περιβαλλοντικών όρων. Η χωροθέτηση περιοχής ως ζώνης τουριστικού λιμένα έχει ως συνέπεια την υπαγωγή της σε ειδικό νομικό καθεστώς ενιαίας διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και ελέγχου με αποκλειστικά τουριστικό προορισμό, κωλυομένης εν τοις εφ΄ εξής της άρσεως συντελεσμένης απαλλοτριώσεως εκτάσεως που έχει κηρυχθεί με σκοπό τη δημιουργία τουριστικού λιμένα και περιλαμβάνεται στη χερσαία ζώνη λιμένα, αφού συνιστά υλοποίηση του σκοπού απαλλοτριώσεως (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.