ΣτΕ Ολ 3030/2008 [Αντισυνταγματικότητα προθεσμίας προσβολής διαταγών κατεδάφισης αυθαιρέτων σε δασικές εκτάσεις]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2009, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Διαφορά από απόφαση Νομάρχη περί χαρακτηρισμού κτίσματος εντός δασικής περιοχής ως αυθαιρέτου, είναι ακυρωτική, παρά δε τη χρήση από τον νόμο του όρου «προσφυγή», το προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα συνιστά αίτηση ακυρώσεως, μεταφερθείσα από το Συμβούλιο της Επικρατείας στον αρμόδιο Πρόεδρο του διοικητικού Πρωτοδικείου, η απόφαση του οποίου υπόκειται σε έφεση ενώπιον του Ε΄ Τμήματος ΣτΕ, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν 702/1977, μη εφαρμοζομένης, ως αντισυνταγματικής, της διατάξεως του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 114 του Ν 1892/1990. Η πενθήμερη προθεσμία προσφυγής στη Δικαιοσύνη κατά διαταγών κατεδαφίσεως αυθαιρέτων σε δασικές εκτάσεις είναι τόσο σύντομη, ώστε κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, δεν εξασφαλίζεται στους θιγομένους η δυνατότητα να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους με την άσκηση του προβλεπόμενου από τις ίδιες διατάξεις ενδίκου βοηθήματος και συνεπώς, με τη ρύθμιση αυτή θίγεται ο πυρήνας του συνταγματικού δικαιώματος προς παροχή εννόμου προστασίας. Συνεπώς, η διάταξη του τετάρτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 114 του Ν 1892/1990, όπως ισχύει, κατά το μέρος της με το οποίο θεσπίζεται η ανωτέρω πενθήμερη προθεσμία, δεν είναι εφαρμοστέα, ως αντίθετη στο άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος. Ως εκ τούτου, δεν είναι εφαρμοστέες και οι λοιπές ρυθμίσεις του τετάρτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 114 του Ν 1892/1990, όπως ισχύει, καθώς και οι ρυθμίσεις των πέμπτου, έκτου, εβδόμου και ογδόου εδαφίων της παρ. 3, κατά το μέτρο που συνδέονται με την ανωτέρω πενθήμερη προθεσμία. Εφ΄ όσον δε δεν είναι εφαρμοστέες οι ανωτέρω διατάξεις, η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά διαταγών κατεδαφίσεως αυθαιρέτων κτισμάτων πρέπει να θεωρηθεί ότι υπόκειται στη γενική εξηκονθήμερη προθεσμία ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως του άρθρου 46 του ΠΔ 18/1989 (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.