ΑΥΕσωτΔημΔιοίκΑποκΟικΟικΠΕΧΩΔΕΥγΚοινΑλληλ ΗΠ4641/232/1.2.2006 (ΦΕΚ Β΄ 168/13.2.2006) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών μικρών χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων σε νησιά και απομονωμένους οικισμούς,κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 20 (Παράρτημα Ι) της υπ’ αριθ. 29407/3508/2002 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων» (ΦΕΚ Β΄ 1572)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2006, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 8, 10, 11 και 12 (παρ. 2, 3 και 4) του Ν 1650/1986 και συγχρόνως η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 (παρ. 4) και του Παραρτήματος Ι του άρθρου 20 της υπ’ αριθ. 29407/2002 κοινής υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ «Περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων», ώστε με τη θέσπιση εξειδικευμένων τεχνικών προδιαγραφών για τους μικρούς χώρους υγειονομικής ταφής σε νησιά και απομονωμένους οικισμούς να επιτυγχάνεται η πρόληψη ή μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ειδικότερα: α) της ρύπανσης των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων, του εδάφους και της ατμόσφαιρας και των επιπτώσεων σε όλο το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς και β) οποιουδήποτε κινδύνου προκύπτει για την υγεία του ανθρώπου από την υγειονομική ταφή των αποβλήτων καθ’ όλο τον κύκλο ζωής του εν λόγω χώρου υγειονομικής ταφής. Άρθρο 2 Ορισμοί Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται ως: α) «Μικροί χώροι υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (ΧΥΤΑ)»: οι χώροι υγειονομικής ταφής στερεών (μη επικίνδυνων) ή αδρανών αποβλήτων που εξυπηρετούν νησιά ή απομονωμένους οικισμούς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 (παρ. 4) της υπ’ αριθ. 29407/3508/2002 κοινής...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.