ΔΕΚ Υπόθ. C- 122/2004 απόφ. της 23.2.2006 [Πρόγραμμα «Έμφαση στα δάση»] (σημ. Ε. Πρεβεδούρου)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2006, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, υποστηριζόμενων από το Βασίλειο της Ισπανίας και την Δημοκρατία της Φινλανδίας Αρμοδιότητες Επιτροπής. Όροι ασκήσεως εκτελεστικών αρμοδιοτήτων. Εκτέλεση του Προγράμματος «Έμφαση στα δάση» (Forest Focus). 1. Με την προσφυγή της η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ζητεί από το Δικαστήριο να ακυρώσει το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 2152/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα (Έμφαση στα δάση) (ΕΕ 2003, L 324, σ. 1, στο εξής: Κανονισμός Έμφαση στα δάση), καθ’ όσον υποβάλλει τη λήψη των μέτρων εφαρμογής του προγράμματος «Έμφαση στα δάση» στη διαδικασία της Κανονιστικής Επιτροπής του άρθρου 5 της αποφάσεως 1999/468/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων ασκήσεως των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ 1999, L 184, σ. 23, στο εξής: δεύτερη απόφαση περί Επιτροπών) και να διατηρήσει τα αποτελέσματα του ανωτέρω Κανονισμού μέχρι την τροποποίησή του, η οποία πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό μετά την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου. 2. Με διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 15ης Ιουλίου 2005, επετράπη η παρέμβαση του Βασιλείου της Ισπανίας και της...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.