Γ. Μπάλιας, Η σχέση μεταξύ κοινοτικών και εθνικών ρυθμίσεων για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (γνωμ.)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2006, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΙΑΣ, Δικηγόρος Επί της Αποφάσεως 2006/10/ΕΚ με την οποία η Ελλάδα υποχρεώθηκε να ανεχθεί την εμπορία γενετικά τροποποιημένων σπόρων υβριδίων αραβοσίτου, γίνεται δεκτό ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της αρχής της προφύλαξης, όπως οριοθετούνται από την κοινοτική νομολογία. Επομένως, η Ελλάδα νομιμοποιείται να υποβάλει την προβλεπόμενη αίτηση και να προβεί στη σχετική διαδικασία επιβολής του εθνικού μέτρου απαγόρευσης. Ερωτήματα Μου τέθηκαν τα ακόλουθα ερωτήματα: Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 243267/3.3.2005 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 320/11.3.2005) απαγορεύεται από τη δημοσίευση της απόφασης για χρονικό διάστημα δύο ετών η εμπορία στη χώρα σπόρων προς σπορά 17 γενετικά τροποποιημένων υβριδίων αραβοσίτου MON 810, τα οποία περιλαμβάνονται στο 13ο Συμπλήρωμα (ΕΕ C230A/17.9.2004) της 22ης Πλήρους Έκδοσης του Κοινού Καταλόγου ποικιλιών φυτικών ειδών. Στις 7 Απριλίου 2005 οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή την ως άνω απόφαση και ζήτησαν να εγκριθεί το εν λόγω εθνικό μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 18 της Οδηγίας 2002/53/ΕΚ. Στη συνέχεια εκδόθηκε η απόφαση 2006/10/ΕΚ της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2006 (ΕΕ L 7/27 της 12.1.2006), σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται στην Ελληνική Δημοκρατία να απαγορεύσει την εμπορία σπόρων υβριδίων αραβοσίτου με τη γενετική τροποποίηση ΜΟΝ 810 εγγεγραμμένων στον κοινό κατάλογο ποικιλιών (άρθρο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.