ΔΕΚ Υπόθ. C- 508/2003 απόφ. της 4.5.2006 [Σχέδια έρων White City και Crystal Palace] (σημ. Ε. Πρεβεδούρου)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2006, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ηνωμένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας Παράβαση κράτους μέλους. Αρμοδιότητα εθνικών δικαστηρίων. Ασφάλεια δικαίου και δικαιολογημένη εμπιστοσύνη κυρίων έργου. Οδηγία 85/337/ΕΟΚ. Εκτίμηση επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων έργων στο περιβάλλον. Σχέδια έργων «White City» και «Crystal Palace». Βάρος απόδειξης. Μεταφορά Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Άδεια χορηγούμενη κατά στάδια. 1. Με την προσφυγή της, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ζητεί από το Δικαστήριο να αναγνωρίσει ότι: Το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, προβαίνοντας σε εσφαλμένη εφαρμογή των άρθρων 2 παρ. 1 και 4 παρ. 2 της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 175, σ. 40), στα σχέδια πολεοδομικού σχεδιασμού White City και Crystal Palace -σχέδια εμπίπτοντα στο Παράρτημα ΙΙ παρ. 10 στοιχ. β΄ της Οδηγίας- παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την εν λόγω Οδηγία. Μη διασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή των άρθρων 2 παρ. 1, 4 παρ. 2, 5 παρ. 2 και 8 της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Μαρτίου 1997 (ΕΕ L 73, σ. 5, στο εξής: Οδηγία 85/337/ΕΟΚ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί), στις οικοδομικές άδειες που...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.