Ν 3342/2005 (ΦΕΚ Α΄ 131/06.06.2005) Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους - Διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2005, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Άδεια δόμησης στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις 1. Η άδεια δόμησης για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών μέσα στα Ολυμπιακά συγκροτήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 9 εκδίδεται από το Τμήμα Οικοδομικού Κανονισμού της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριακών Κανονισμών (ΔΟΚΚ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), μέσα σε εξήντα ημέρες από την ημέρα υποβολής σε αυτό αίτησης του χρήστη της εγκατάστασης. 2. Η άδεια που προβλέπεται στην παρ. 1 απαιτείται και για εργασίες σχετικές με τη μετασκευή, επισκευή, εκσυγχρονισμό, προσθήκη και επέκταση των μόνιμων Ολυμπιακών, αθλητικών και συνοδευτικών αυτών εγκαταστάσεων. Άρθρο 2 Άδεια λειτουργίας Ολυμπιακών εγκαταστάσεων 1. Η άδεια λειτουργίας Ολυμπιακής εγκατάστασης εκδίδεται υπέρ του χρήστη κάθε Ολυμπιακού συγκροτήματος ή τμήματος αυτού, μετά από αίτησή του προς τη Γνωμοδοτική Επιτροπή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3, με κοινή απόφασση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Πολιτισμού. 2. Η ως άνω κοινή υπουργική απόφαση εκδίδεται μέσα σε σαράντα ημέρες από την περιέλευση στους Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ και Πολιτισμού της θετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 3. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών υποχρεωτικά προσωρινή άδεια από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, μέσα στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκεται η...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.