ΑΥΟικΟικΠΕΧΩΔΕΕμπΝαυτ 6799/2005 Β0010 21.9.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1393/7.10.2005) Πρωτόκολλα κατεδάφισης κτισμάτων, κατασκευών και έργων σε αιγιαλό, παραλία και θαλάσσιο χώρο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2005, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ορίζουμε τη διαδικασία έκδοσης και το περιεχόμενο των πρωτοκόλλων κατεδάφισης που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν 2971/2001 ως εξής: Α. Πριν την έκδοση του πρωτοκόλλου κατεδάφισης διενεργείται έρευνα για να διαπιστωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου για την κατεδάφιση των πάσης φύσεως κτισμάτων και εν γένει κατασκευασμάτων στον αιγιαλό, την παραλία και το θαλάσσιο χώρο. 1α) Διενεργείται αυτοψία του εξεταζόμενου κτίσματος ή κατασκευάσματος και του χώρου στον οποίο αυτό ευρίσκεται από δύο (2) υπαλλήλους της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον είναι τεχνικός της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν 2971/2001. Η ακριβής θέση του κτίσματος ή κατασκευάσματος προσδιορίζεται με τη βοήθεια του τοπογραφικού διαγράμματος του καθορισμού των οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας. β) Συντάσσεται σχετική έκθεση ως προς την αυτοψία, στην οποία αναφέρεται η περιοχή που ευρίσκεται το κατασκεύασμα ή κτίσμα, το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κατοικίας του ανεγείραντος αυτό, εφόσον είναι γνωστά, συνοπτική τεχνική περιγραφή (διαστάσει, είδος κατασκευής, εμβαδόν, καθώς και η χρονολογία κατασκευής αυτού, εφόσον είναι γνωστή), καθώς και τα στοιχεία του συνοδεύοντας την έκθεση τοπογραφικού διαγράμματος. Επίσης αναφέρονται η απόφαση του καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και οι πράξεις συντελέσεων των απαλλοτριώσεων των άρθρων 7 και 10 του Ν 2971/2001...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.