ΣτΕ ΕΑ 516/2005 [Προστασία ρέματος Πικροδάφνης]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2005, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Μ. Βροντάκης, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγήτρια: Ο. Ζύγουρα, Πάρεδρος ΣτΕ Τα ρέματα αποτελούν ουσιώδες στοιχείο του προστατευτέου κατ΄ άρθρο 24 του Συντάγματος φυσικού περιβάλλοντος, καθώς με αυτά εξασφαλίζεται κατά κύριο λόγο η απορροή των πλεοναζόντων υδάτων της ξηράς προς τη θάλασσα, συνιστούν δε φυσικούς αεραγωγούς και με τη χλωρίδα και πανίδα τους δημιουργούν οικοσυστήματα ζωτικής σημασίας για τους οικισμούς, τους οποίους διασχίζουν. Για τούτο σε αυτά επιτρέπονται μόνον επεμβάσεις οι οποίες δεν θίγουν τη λειτουργία τους καθώς και τα απολύτως αναγκαία τεχνικά έργα προς διευθέτηση της κοίτης και των πρανών τους. Απορρίπτεται αίτηση ανάκλησης απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία είχε διαταχθεί αναστολή εκτέλεσης πράξης εκποίησης δημοσίου κτήματος που καταλαμβάνει τμήμα του ρέματος της Πικροδάφνης στην περιοχή Παλαιού Φαλήρου του Ν. Αττικής, προς το σκοπό της αποφυγής διατάραξης του προστατευτέου οικείου οικοσυστήματος. 1. Επειδή διά της υπό κρίσιν αιτήσεως, διά την οποίαν κατεβλήθη το κατά νόμον παράβολο (ειδικό δελτίον παραβόλου υπ’ αριθ. … έτους 2004), ζητείται η ανάκλησις της 706/2004* αποφάσεως της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, διά της οποίας ανεστάλη η εκτέλεσις: α) της 1063841/6270/Α0010/28.6.2001 αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών περί αποδοχής γνωμοδοτήσεως του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων, β) της 1106270/10967/Α0010/19.12.2001 αποφάσεως του Υπουργού...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.