ΔΕΚ Υπόθ. C- 416/2002 απόφ. της 8.9.2005 [Απόβλητα χοιροτροφείου] (σημ. Ε. Πρεβεδούρου)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2005, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Eπιτροπή κατά Βασιλείου της Ισπανίας Παράβαση κράτους μέλους. Oδηγίες 75/442/ΕΟΚ και 91/156/ΕΟΚ. Έννοια αποβλήτων. Οδηγίες 85/337/ΕΟΚ και 97/11/ΕΚ. Εκτίμηση επιπτώσεων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Οδηγία 80/68/ΕΟΚ. Προστασία υδάτων από ρύπανση που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες. Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. Επεξεργασία αστικών λυμάτων. Οδηγία 91/676/ΕΟΚ. Προστασία υδάτων από νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης. Ρύπανση από δραστηριότητα χοιροτροφείου. 1. Με την προσφυγή της η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ζητεί από το Δικαστήριο να αναγνωρίσει ότι το Βασίλειο της Ισπανίας: παραλείποντας να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη συμμόρφωσή του προς τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 4, 9 και 13 της Οδηγίας 75/442 του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1975, περί των στερεών αποβλήτων (ΕΕ ειδ. έκδ. 15/001, σ. 86), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 91/156 του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 (ΕΕ L 78, σ. 32, στο εξής: Οδηγία 75/442), παραλείποντας να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου τα απόβλητα, τα οποία προέρχονται από το χοιροτροφείο που βρίσκεται στην τοποθεσία El Pago de la Media Legua να διατίθενται ή να αξιοποιούνται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου ούτε να βλάπτεται το περιβάλλον, επιτρέποντας στην εγκατάσταση αυτή να λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη από την οδηγία άδεια και παραλείποντας να διενεργήσει...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.