ΣτΕ Ολ 1528/2003 [Ολυμπιακό Κέντρο Τύπου]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2004, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Χ. Γεραρής, Πρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Χ. Ράμμος, Σύμβουλος Δικηγόροι: Κ. Μαρκάκης, Δ. Αναστασόπουλος, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, Η. Θεοδωράτος, Μ. Χαϊνταρλής Κριτήριο για τη χωροταξική αναδιάρθρωση και την πολεοδομική ανάπτυξη των πόλεων και οικιστικών εν γένει περιοχών είναι η εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και ανάπτυξης των οικισμών και η εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης των κατοίκων. Απαγορεύεται επομένως, η λήψη μέτρων που επιφέρουν επιδείνωση των όρων διαβίωσης και υποβάθμιση του υπάρχοντος φυσικού ή οικιστικού περιβάλλοντος. Ακύρωση απόφασης έγκρισης των όρων υποδοχής των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Κέντρου Τύπου σε περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου, για το λόγο ότι επιφέρει ανεπίτρεπτη επιδείνωση του υφιστάμενου οικιστικού περιβάλλοντος. [...] 3. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθμ. 16043/12.8.2002 Κοινής Αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των Υφυπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕΧΩΔΕ) και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ Δ΄ 705/14.8.2002). Η Κοινή αυτή Υπουργική Απόφαση, που εκδόθηκε επί τη βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 (περ. δ΄) και παρ. 2 (περ. α΄ και β΄) του Ν 2947/2001, αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ. 29/25.7.2002 Γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (εφεξής Κ.Σ.Χ.Ο.Π.) ενέκρινε: α) την οριοθέτηση εκτάσεως, ανηκούσης κατά κυριότητα στον Δήμο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.