ΔΕΚ Υπόθ. C- 322/2000, απόφ. 2.10.2003 [Νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης] (σημ. Ε. Πρεβεδούρου)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2004, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επιτροπή κατά Κάτω Χωρών Παράβαση κράτους μέλους. Οδηγία 91/676/ΕΟΚ. Προστασία υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης. Άρθρο 5 παρ. 4 και 5 και Παραρτήματα ΙΙΑ 1), 2), 4) και 6) και ΙΙΙ σημ. 1, 2) και 3) και 2. Χωρητικότητα των δοχείων αποθηκεύσεως κοπριάς. Περιορισμός ποσότητας λιπάσματος που επιτρέπεται να διασπείρεται στο έδαφος βάσει της ισορροπίας μεταξύ των προβλεπόμενων αναγκών των καλλιεργειών σε άζωτο και της ποσότητας αζώτου που εισρέει στις καλλιέργειες από το έδαφος και τα λιπάσματα. Διασφάλιση ότι η ποσότητα κόπρου που προστίθεται κάθε χρόνο στο έδαφος δεν υπερβαίνει μία καθορισμένη ποσότητα ανά εκτάριο. Κανόνες που περιέχονται στον κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής και αφορούν τις περιόδους, πρoϋποθέσεις και μεθόδους διασποράς κόπρου στο έδαφος. Υποχρέωση λήψεως όλων των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων ή ενισχυμένων δράσεων. 1. Με δικόγραφο που κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 30 Αυγούστου 2000, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων άσκησε, δυνάμει του άρθρου 226 ΕΚ, προσφυγή με την οποία ζητεί να αναγνωριστεί ότι το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, παραλείποντας να θεσπίσει όλες τις αναγκαίες νομοθετικές και διοικητικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 4, στο άρθρο 5 παρ. 4 και 5, στο Παράρτημα ΙΙΑ 1), 2), 4) και 6) καθώς και στο Παράρτημα ΙΙΙ σημ. 1, 2)...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.