ΔΕΚ Υπόθ. C- 182/2002,απόφ. 16.10.2003 [Προστασία αγρίων πτηνών] (σημ. Ε. Πρεβεδούρου)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2004, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ligue pour la protection des oiseaux κ.λπ. Οδηγία 79/409/ΕΟΚ. Διατήρηση των αγρίων πτηνών. Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της θήρας. Παρεκκλίσεις. 1. Με απόφαση της 25ης Ιανουαρίου 2002, που περιήλθε στο Δικαστήριο στις 15 Μαΐου 2002, το Conseil d΄ Etat υπέβαλε, δυνάμει του άρθρου 234 ΕΚ, δύο προδικαστικά ερωτήματα ως προς την ερμηνεία του άρθρου 9 παρ. 1 στοιχ. γ΄ της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ ειδ. έκδ. 15/001, σελ. 202, στο εξής: Οδηγία). 2. Τα ερωτήματα αυτά ανέκυψαν στο πλαίσιο προσφυγών που ασκήθηκαν ενώπιον του Conseil d΄ Etat, αντιστοίχως, από τη Ligue pour la protection des oiseaux, την Association pour la protection des animaux sauvages και τη Rassemblement des opposants a la chasse με αίτημα την ακύρωση, λόγω υπερβάσεως εξουσίας, του διατάγματος αριθ. 2000-754, της 1ης Αυγούστου 2000, περί καθορισμού των ημερομηνιών θήρας των αποδημητικών πτηνών και των υδροβίων θηραμάτων και περί τροποποιήσεως του code rural (JORF της 5ης Αυγούστου 2000, σελ. 12178, στο εξής: προσβαλλόμενο διάταγμα). Η εθνική ρύθμιση 5. Το άρθρο 2 του προσβαλλομένου διατάγματος προβλέπει ότι παρεκκλίσεις από τις απαγορεύσεις θήρας, αφ΄ ενός εκτός των θηρευτικών περιόδων που έχουν καθοριστεί από τη διοικητική αρχή και αφ΄ ετέρου...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.