ΣτΕ ΕΑ 706/2004 [Διατάραξη οικοσυστήματος]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2004, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Π. Πικραμμένος, Προεδρεύων Σύμβουλος ΣτΕ Εισηγήτρια: Ο. Ζύγουρα, Πάρεδρος ΣτΕ Αναστολή εκτέλεσης απόφασης περί εκποιήσεως δημοσίου κτήματος, για τον λόγο ότι καταλαμβάνει τμήμα ρέματος και προκαλεί διατάραξη του οικείου οικοσυστήματος, προστατευτέου κατά το άρθρο 24 Σ. 1. Επειδή διά της υπό κρίσιν αιτήσεως, [...], ζητείται η αναστολή εκτελέσεως α) της 1063841/6270/Α0010/28.6.2001 αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών περί αποδοχής γνωμοδοτήσεως του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων, β) της 1106270/10967/Α0010/19.12.2001 απο- φάσεως του Υπουργού Οικονομικών περί απ’ ευθείας εκποιήσεως του δημοσίου κτήματος με στοιχεία ... Π. Πειραιά και γ) της 1440/26.3.2002 πράξεως του Υπουργού Οικονομικών, περί απ’ ευθείας εκποιήσεως κατά τας διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2 του από 11/12 Νοεμβρίου 1929 Δ/τος, του ως άνω δημοσίου κτήματος. Κατά των πράξεων αυτών οι αιτούντες έχουν ασκήσει και αίτησιν ακυρώσεως, δικάσιμος της οποίας έχει ορισθεί η 11.10.2005. [...] 2. Επειδή, ως προκύπτει εκ του φακέλου της υποθέσεως,διά της 1063841/6270/Α0010/28.6.2001 αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών έγινε δεκτή η 14/2001 γνωμοδότησις του Γνωμο- δοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλαξίμου Περιουσίας. Κατά την γνωμοδότησιν αυτήν «ανήκουν κατά κυριότητα και νομή στο ελληνικό δημόσιο», διά τους εν αυτή εκτιθεμένους λόγους αι περιγραφόμεναι εις αυτήν δύο εκτάσεις 133,00 τ.μ. (αποτελούμενη από 4 τμήματα) και 88,00 τ.μ., περιλαμβανόμεναι εις το ΟΤ...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.