ΣτΕ 1528/2002 Τμ. Ε' [Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2003, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Κ. Μενουδάκος, Προεδρεύων Σύμβουλος Εισηγήτρια: Β. Καμπίτση, Πάρεδρος ΣτΕ Δικηγόροι: Ζ. Ράπτη, Φ. Χατζηφώτης Ανάκληση ή ανασύνταξη κυρωθείσας πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης δεν επιτρέπεται ούτε σε περίπτωση που με δικαστική απόφαση βεβαιώνονται διαφορές ως προς το μέγεθος των ιδιοκτησιών και της εισφοράς σε γη, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή, ο νόμος προβλέπει μετατροπή των εισφορών σε χρηματική αποζημίωση. [...] 2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθμ. 3871/Γ-391/92/ 24.6.1998 Αποφάσεως του Νομάρχου Ανατολικής Αττικής, με την οποία έλαβε χώρα μερική ακύρωση και ανασύνταξη της πράξεως εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης στην περιοχή Λαθέα Α' του Δήμου Αχαρνών. Ως συμπροσβαλλομένη πρέπει να θεωρηθή η υπ’ αριθμ. 40816/28.9.1998 Απόφαση του Γενικού Γραμματέως Περιφερείας Αττικής, καθ’ ο μέρος με αυτήν απερρίφθη η υπ’ αριθμ. 35695/3.8.1998 προσφυγή των αιτούντων κατά της προσβαλλομένης νομαρχιακής αποφάσεως. [...] 5. Επειδή, για την εφαρμογή εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης και την πραγματοποίηση της οφειλομένης εισφοράς σε γη συντάσσεται, κατά το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν 1337/1983 (ΦΕΚ Α' 33) πράξη εφαρμογής. Η σύνταξη της πράξεως αυτής χωρεί κατά την προβλεπομένη στις παρ. 5 και 6 του ως άνω άρθρου ειδική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει και στάδιο προσκλήσεως και ενστάσεων των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών. Η πράξη κυρώνεται, κατά...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.