ΔΕΚ Υπόθ. C- 228/2002 απόφ. 13.2.2003 [Έννοια χρησιμοποιήσεως ως καυσίμου] (σημ. Ε. Πρεβεδούρου)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2003, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επιτροπή ΕΚ κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Παράβαση κράτους μέλους. Άρθρο 7 παρ. 2 και 4 Κανονισμού ΕΟΚ 259/1993. Χαρακτηρισμός σκοπού μεταφοράς αποβλήτων (αξιοποίηση ή διάθεση). Αποτεφρωθέντα απόβλητα. Σημείο R1 Παραρτήματος ΙΙΒ Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ. Έννοια κύριας χρησιμοποιήσεως ως καυσίμου ή άλλου μέσου παραγωγής ενέργειας. 1. Με δικόγραφο που κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 7 Ιουνίου 2000, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων άσκησε, δυνάμει του άρθρου 226 ΕΚ, προσφυγή με την οποία ζητεί να αναγνωριστεί ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, προβάλλοντας αδικαιολόγητες αντιρρήσεις κατά ορισμένων μεταφορών αποβλήτων προς άλλα κράτη μέλη με σκοπό την κύρια χρησιμοποίησή τους ως καυσίμων, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 7 παρ. 2 και 4 του Κανονισμού ΕΟΚ 259/1993 του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993, σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό τους (ΕΕ L 30, σ. 1, στο εξής: Κανονισμός). Η διαδικασία προ της ασκήσεως της προσφυγής 18. Κατόπιν καταγγελίας που υπεβλήθη ενώπιόν της, η Επιτροπή, με έγγραφο οχλήσεως που απηύθυνε στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, στις 3 Ιουλίου 1997, κάλεσε το εν λόγω κράτος μέλος να υποβάλει τις παρατηρήσεις του, εντός προθεσμίας δύο μηνών, σχετικά με...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.