Ν 3212/2003 (ΦΕΚ Α΄ 308/31.12.2003) Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων [άρθρα 1- 6, 8-14, 23-24]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2003, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Έννοια και περιεχόμενο της άδειας δόμησης 1. Άδεια δόμησης είναι η πράξη με την οποία η Διοίκηση εγκρίνει την εκτέλεση κάθε εργασίας δόμησης εντός ή εκτός σχεδίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και τις χρήσεις γης της περιοχής. 2. Για την έκδοση της άδειας δόμησης ελέγχονται από την υπηρεσία που την εκδίδει: α) Η τήρηση του σχεδίου πόλεως. β) Η τήρηση των διατάξεων για την αρτιότητα, την οικοδομησιμότητα, την κάλυψη, το ύψος, το συντελεστή δόμησης και όγκου, τη χρήση και τη θέση του κτιρίου. γ) Η ύπαρξη της έγκρισης άλλων υπηρεσιών που απαιτούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μεταξύ των οποίων και της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) στις περιπτώσεις που απαιτείται έλεγχος από αυτήν. δ) Η τήρηση των υποχρεώσεων για τη δέσμευση των απαιτούμενων χώρων στάθμευσης. ε) Η καταβολή των φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και η καταβολή των αμοιβών μηχανικών. Άρθρο 2 Αρμόδια όργανα έκδοσης της άδειας δόμησης, απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσής της 1. Η άδεια δόμησης εκδίδεται από τις πολεοδομικές υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού κατά περίπτωση. 2. Για τη χορήγηση...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.