ΣτΕ 987/2009 Τμ. Ε΄ [Αποκατάσταση λατομικών χώρων - Δικαιοδοσία]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2010, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Οι προσβαλλόμενες πράξεις εξεδόθησαν μεν κατ΄ εφαρμογή της νομοθεσίας περί λατομείων, εφ΄ όσον όμως οι αιτούντες δεν αξιώνουν ίδια δικαιώματα λατομίας, αλλ΄ επιδιώκουν την παύση της λειτουργίας του ενδίκου λατομείου για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, η διαφορά που ανακύπτει δεν είναι διαφορά ουσίας, αλλ΄ ακυρωτική υπαγομένη στην αρμοδιότητα του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1β΄ Ν 2837/2000, κατά το μέρος που επιβάλλει την αποκατάσταση λατομικών χώρων που λειτουργούν εκτός λατομικών περιοχών, βάσει ειδικής μελέτης αποκατάστασης, η οποία δεν αποκλείεται να προβλέπει και εκτέλεση περαιτέρω λατομικών εργασιών, μόνον όμως εφ΄ όσον είναι απολύτως αναγκαίες για την αποκατάσταση του λατομείου, συνάδει κατ΄ αρχήν με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγματος, δεδομένου ότι αποσκοπεί προεχόντως στην κατά το δυνατόν επαναφορά διαταραχθέντος φυσικού τοπίου στην προτέρα κατάστασή του. Προϋπόθεση εφαρμογής της διάταξης αυτής είναι να πρόκειται για λατομεία που είχαν λάβει άδεια λειτουργίας δυνάμει του άρθρου 20 Ν 2115/1993, η οποία δεν είχε ακυρωθεί ή ανακληθεί, αλλ΄ εξακολουθούσε να ισχύει κατά τον χρόνο ενάρξεως ισχύος του Ν 2837/2000. Τούτο, διότι άλλως, θα ενομιμοποιείτο η συνέχιση της λειτουργίας λατομείων που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του παγίου ή του προηγουμένου κατά παρέκκλιση νομοθετικού καθεστώτος. Για τα τελευταία αυτά λατομεία εξακολουθούν να ισχύουν οι υποχρέωση αποκατάστασης του λατομικού χώρου μετά το πέρας της εκμετάλλευσης, η οποία επιβάλλεται, κατά συνταγματική υποχρέωση απορρέουσα από τις περί προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος διατάξεις του Συντάγματος, από τη λατομική νομοθεσία και τη νομοθεσία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από λατομική δραστηριότητα.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.