ΣτΕ 1180/2009 Τμ. Ε΄ [Η κατεδάφιση κτηρίου δεν εμποδίζει το χαρακτηρισμό του ως διατηρητέου - Αιτιολογία - Αρμοδιότητα]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2010, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η υπουργική απόφαση που κηρύσσει κτήριο ή τμήμα του διατηρητέο και επιβάλλει θεμιτούς, εν όψει της συνταγματικής επιταγής για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, περιορισμούς στο δικαίωμα της κυριότητας, πρέπει να είναι αιτιολογημένη λόγω της φύσεώς της. Η αιτιολογία αυτή μπορεί να προκύπτει από την προβλεπόμενη έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, πρέπει δε να περιλαμβάνει περιγραφή κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο των στοιχείων, τα οποία ανάγονται, κατά την ανέλεγκτη σχετική κρίση της Διοικήσεως, σε θεμιτά κριτήρια, η συνδρομή των οποίων στη συγκεκριμένη περίπτωση επιβάλλει τον επίμαχο χαρακτηρισμό. Η έκδοση αδείας κατεδάφισης κτηρίου, όπως και η ίδια η κατεδάφισή του δεν εμποδίζουν τον χαρακτηρισμό του ως διατηρητέου, ακόμα και αν το κτήριο αυτό είναι στατικώς επικίνδυνο, δεδομένου ότι από την κρίση περί του διατηρητέου ή μη χαρακτήρα του κτηρίου εξαρτάται το είδος και η έκταση των επιτρεπομένων ή επιβαλλομένων σε αυτό επεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της μερικής ή ολικής ανακατασκευής του, είναι δε άλλο το ζήτημα, αν η διατήρηση του κτηρίου, κατ΄ εφαρμογή της κήρυξής του ως διατηρητέου, προϋποθέτει ολική ή μερική κατεδάφιση και ανακατασκευή του, εφ΄ όσον έχει διαπιστωθεί ότι είναι επικίνδυνο από στατική και δομική άποψη. Για την κήρυξη κτηρίων ως διατηρητέων αποφασιστική αρμοδιότητα έχει ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, ο οποίος εκδίδοντας τη σχετική πράξη οφείλει να συνεκτιμά προηγούμενη σχετική γνωμοδότηση της οικείας ΕΠΑΕ, αποφανθείσης υπέρ της κατεδάφισης κατ΄ άρθρο 4 Ν 1577/1985 (ΓΟΚ/1985), χωρίς όμως να δεσμεύεται από αυτή. Νόμιμη η ένδικη πράξη χαρακτηρισμού ως διατηρητέου κτηρίου στην περιοχή Χατζηκυριακείου Πειραιά.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.