ΣτΕ Ολ 1851/2009 [Κριτήρια πολεοδομικού σχεδιασμού - Αντισυντ/τητα άρθ. 29 παρ. 8 Ν 2508/1997 - Δικαιοδοσία]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2010, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν 2508/1997 γεννώνται διοικητικές διαφορές, οι οποίες εφ΄ όσον η σχετική εκποίηση οικοπέδων δεν αποβλέπει σε στεγαστική ή άλλη αποκατάσταση κοινωνικά ασθενέστερων προσώπων, συνιστούν ακυρωτικές διαφορές υπαγόμενες στην αρμοδιότητα του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (μειοψ.). Ρύθμιση θεσπισθείσα στο πλαίσιο υλοποίησης του πολεοδομικού σχεδιασμού μιας περιοχής, θα πρέπει να υπαγορεύεται από πολεοδομικά κριτήρια, δηλαδή να αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των αναγκών της πόλης από άποψη υγιεινής, ασφάλειας, οικονομίας, κυκλοφορίας, αισθητικής κ.λπ. και στην αρτιότερη πολεοδομική διαρρύθμισή της. Παράγοντες αναγόμενοι στην υφιστάμενη πραγματική κατάσταση λαμβάνονται υπ΄ όψη μόνον επιβοηθητικά και δεν είναι δυνατό να στηρίξουν ρύθμιση ασύνδετη προς τις πολεοδομικές ανάγκες, η θεραπεία των οποίων προέχει της προστασίας των ιδιωτικών δικαιωμάτων και συμφερόντων. Η διάταξη του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν 2508/1997 έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 24 του Συντάγματος, που επιτάσσει τον ορθολογικό πολεοδομικό σχεδιασμό προς εξασφάλιση της λειτουργικότητας των οικισμών και με τις συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου και της ισότητας των πολιτών ενώπιον του νόμου. Για τούτο, είναι ανίσχυρη και δεν δύναται να παράσχει νόμιμο έρεισμα για την έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων με αντικείμενο την απ΄ ευθείας εκποίηση ή άρνηση απ΄ ευθείας εκποίησης δημοτικών εκτάσεων σε αυθαίρετους κατόχους αυτών (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.