ΔΕΚ Υπόθ. C-226/2008 απόφ. της 14.1.2010 (Τμ. 2ο) Stadt Papenburg κατά Bundesrepublik Deutschland (σημ. Κ. Παναγούλιας)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2010, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Διατήρηση φυσικών οικοτόπων και άγριας πανίδας και χλωρίδας. Απόφαση κράτους μέλους να συμφωνήσει με το σχέδιο καταλόγου τόπων κοινοτικής σημασίας, που έχει καταρτίσει η Επιτροπή. Συμφέροντα και απόψεις που πρέπει να λαμβάνονται υπ΄ όψη. Αναγκαιότητα περιβαλλοντικής αδειοδότησης εγκεκριμένων, προϋφισταμένων και επαναλαμβανομένων δραστηριοτήτων σε περιοχές του δικτύου Natura 2000. Αδυναμία επίκλησης λόγων μη περιβαλλοντικού χαρακτήρα για την εναντίωση κράτους μέλους σε σχέδιο καταλόγου Τόπων Κοινοτικής Σημασίας.Stadt Papenburg κατά Bundesrepublik Deutschland 1. Η αίτηση έκδοσης προδικαστικής απόφασης αφορά την ερμηνεία των άρθρων 2 παρ. 3, 4 παρ. 2 και 6 παρ. 3 και 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206, σ. 7), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2006/105/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006 (ΕΕ L 363, σ. 368, στο εξής: Οδηγία περί ικοτόπων). 2. Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς που εκκρεμεί μεταξύ του Δήμου Papenburg και της Bundesrepublik Deutschland (Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας) με αντικείμενο τη δήλωση συμφωνίας, στην οποία προτίθεται να προβεί το κράτος αυτό σε σχέση με το σχέδιο καταλόγου τόπων κοινοτικής σημασίας (στο εξής: ΤΚΣ), που έχει καταρτιστεί από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.