ΣτΕ 3649/2009 Τμ. Ε΄ [Τροποποίηση - Στρατηγική περιβ/κή εκτίμηση και αξιολόγηση]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2010, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) αποτελεί τη γενική πρόταση πολεοδομικής οργάνωσης των πολεοδομικών ενοτήτων, η οποία διατυπώνεται μετά από εκτίμηση των οικιστικών αναγκών και των προβλεπομένων επιπτώσεων της πολεοδομικής ρύθμισης στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και τους γενικότερους αναπτυξιακούς στόχους, περιέχει δε γενικούς ορισμούς και κατευθύνσεις, που συνιστούν στρατηγικό σχεδιασμό με μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις και ρυθμίσεις. Τροποποίηση ΓΠΣ είναι δυνατή, εν όψει του περιεχομένου και του σκοπού του, μετά πάροδο ευλόγου χρόνου από την κατάρτιση του αρχικού ή την προηγούμενη τροποποίησή του. Κατ΄ εξαίρεση, είναι δυνατή περιορισμένη τροποποίηση ΓΠΣ σε οποιοδήποτε χρόνο, αν διαπιστωθεί ότι επί μέρους ορισμοί και ρυθμίσεις του διατυπώθηκαν κατά πλάνη περί τα πράγματα, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη ή δυσχερής η εφαρμογή του αρχικού σχεδιασμού. Η χρονική απόσταση των πέντε ετών πρέπει να τηρείται σε σχέση προς το αρχικό ΓΠΣ και μεταξύ τροποποιήσεών του, με μόνη εξαίρεση τις περιπτώσεις τροποποιήσεων, που αποβλέπουν στους σκοπούς που μνημονεύονται στη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν 2508/1997. Σχέδια έργων του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 107017/2006 προϋποθέτουν προηγούμενη διαπίστωση, ότι δεν απαιτείται εφαρμογή στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης με βάση στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αξιολόγησή της μετά την τήρηση των διατυπώσεων διαβούλευσης με τις οικείες δημόσιες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό κατ΄ άρθρο 7 της ως άνω ΚΥΑ. Με την ισχύουσα νομοθεσία καθιερώνεται σύστημα τυποποίησης των κατηγοριών χρήσεων γης, σύμφωνα με το οποίο η Διοίκηση δεν έχει ευχέρεια να αναμειγνύει τις χρήσεις γης, αλλ΄ οφείλει να επιλέγει για κάθε περιοχή μία κατηγορία χρήσεων με το περιεχόμενο, το οποίο ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και με τη δυνατότητα να αφαιρεί ορισμένες από τις επιτρεπόμενες χρήσεις, εφ΄ όσον δεν παραβλάπτεται η πολεοδομική λειτουργία της οικείας κατηγορίας.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.