ΣτΕ 3628/2009 Τμ. Ε΄ [Ζώνες χρήσεων Μυκόνου - Καθορισμός ΖΟΕ σε περιοχές προστασίας της φύσης και τοπία φυσ. κάλλους]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2010, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ουσιώδης όρος για την προστασία των μικρών νησιών είναι τα ειδικά χωροταξικά σχέδια, τα οποία δεδομένου ότι τα νησιά είναι δεκτικά μόνον ήπιας ανάπτυξης, πρέπει να προβλέπουν και να διατάσσουν στον χώρο των νησιών μόνον εκείνες τις μορφές ανάπτυξης που είναι συμβατές με την αρχή της διατήρησης αμείωτου του πολιτιστικού και φυσικού κεφαλαίου τους. Οι αρχές αυτές είναι εφαρμοστέες και στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), οι οποίες περιέχουν στοιχεία χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και αποσκοπούν στον άμεσο έλεγχο των χρήσεων γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως, προκειμένου να αποφεύγεται η άναρχη ανάπτυξη και η υποβάθμιση και καταστροφή του περιβάλλοντος. Εφ΄ όσον προκύπτουν τα στοιχεία, στα οποία βασίστηκε η διαίρεση της νήσου Μυκόνου σε ζώνες χρήσεων ανάλογα με τη μορφή των αντιστοίχων εκτάσεων και τις επιλογές του προτύπου ανάπτυξης της νήσου, οι σχετικές ρυθμίσεις είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένες ως προς τον καθορισμό των μεταξύ των ζωνών ορίων. Για την εφαρμογή του άρθρου 26 παρ. 1 του Ν 2831/2000, τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, τα οποία είχαν κηρυχθεί βάσει του Ν 1469/1950, εξομοιώνονται με τις περιοχές των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 19 του Ν 1650/1986, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι περιοχές προστασίας της φύσης. Επί καθορισμού ΖΟΕ σε περιοχή που έχει χαρακτηρισθεί ως περιοχή προστασίας της φύσης ή τοπίο φυσικού κάλλους, η έκδοση αδειών δόμησης με βάση το προϊσχύον καθεστώς είναι επιτρεπτή, μόνον εφ΄ όσον κατά τη διαδικασία καθορισμού της ΖΟΕ, η Διοίκηση είχε εξετάσει ειδικά τις συνέπειες εφαρμογής των προγενεστέρων διατάξεων και είχε διαπιστώσει ότι με αυτή δεν τίθεται σε κίνδυνο η φυσιογνωμία της συγκεκριμένης περιοχής, εν όψει και του σκοπού της ΖΟΕ, που συνίσταται στην αποτροπή πραγματικών καταστάσεων, που θα καθιστούσαν αδύνατο ή δυσχερή τον εναρμονιζόμενο προς τον χαρακτήρα της περιοχής πολεοδομικό σχεδιασμό. Το προσβαλλόμενο διάταγμα είναι ακυρωτέο κατά το μέρος που καθιστά δυνατή την εφαρμογή του προϊσχύσαντος νομοθετικού καθεστώτος στην περίπτωση υποβολής αιτήσεων έκδοσης οικοδομικών αδειών προ της πρώτης αναστολής οικοδομικών εργασιών, εφ΄ όσον τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ήταν πλήρη, για περιοχές προστασίας διακεκριμένων τμημάτων του φυσικού τοπίου. Τυχόν θεσπιζομένη παρέκκλιση από τον γενικό κανόνα αρτιότητας που ισχύει σε συγκεκριμένη περιοχή πρέπει, όπως όλες οι πολεοδομικές παρεκκλίσεις, να αιτιολογείται ειδικώς. Κατά το μέρος που επιτρέπει τη χρήση κατοικίας σε περιοχή, η οποία χαρακτηρίζεται από την ίδια τη ΖΟΕ ως περιοχή προστασίας διακεκριμένων τμημάτων του φυσικού τοπίου, χωρίς να προκύπτουν οι λόγοι, για τους οποίους επιτρέπεται η δόμηση στις περιοχές αυτές, η σχετική ρύθμιση του προσβαλλομένου διατάγματος παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη. Ο κανόνας που τίθεται με τις σχετικές ρυθμίσεις του προσβαλλομένου διατάγματος είναι ότι αν δεν υπάρχει υψομετρική διαφορά μεταξύ φυσικού εδάφους του γηπέδου, στη θέση που θα τοποθετηθεί το κτήριο και της στάθμης της θάλασσας, η απόσταση του κτηρίου από τη γραμμή του αιγιαλού πρέπει να είναι 100 μ., αυτή δε η απόσταση μικραίνει όσο αυξάνεται η υψομετρική διαφορά φθάνοντας τα 50 μ., όταν η υψομετρική διαφορά φθάσει τα 10 μ. Η ρύθμιση αυτή δικαιολογείται από τη διαφορετική μορφολογία της συγκεκριμένης ακτής, απορριπτομένου ως εκ τούτου του σχετικού λόγου ακυρώσεως. Οι χρήσεις γης που καθορίζονται στο ΠΔ της 23.2-6.3.1987 δεν έχουν εφαρμογή σε περιοχές ΖΟΕ, όπου οι χρήσεις επιλέγονται με βάση τα χαρακτηριστικά των περιοχών που περιλαμβάνονται στη ΖΟΕ, κατ΄ ανέλεγκτη ακυρωτικά εκτίμηση της Διοικήσεως ως προς το ότι μία χρήση βλάπτει ή επιβαρύνει συγκεκριμένη περιοχή.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.