ΥΑ 51949/29.11.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1925/13.12.2010) Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Γενικού, των Ειδικών και των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2010, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει ένα μήνα από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την εξαίρεση του άρθρου 4, το οποίο τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Άρθρο 1 Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της τήρησης των βασικών επιλογών, προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων του Γενικού, των Ειδικών και των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα. Άρθρο 2 1. Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της τήρησης των βασικών επιλογών, προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων του Γενικού και κάθε Ειδικού Πλαισίου, συντάσσονται ανά διετία εκθέσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής τους. Η σύνταξη των εκθέσεων γίνεται από την Επιστημονική Γραμματεία του άρθρου 3 του Ν 2742/1999 και μέχρι τη συγκρότησή της από τη Διεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, που στην παρούσα θα αποκαλούνται «φορέας», με αρμοδιότητα την επιστημονική και διοικητική υποστήριξη της Κυβερνητικής Επιτροπής του άρθρου 3 του Ν 2742/1999. 2. Προς τον σκοπό αυτό ο «φορέας» της προηγούμενης παραγράφου, συνεργάζεται με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εν γένει προωθεί κάθε αναγκαία ενέργεια για την συγκέντρωση...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.