ΣτΕ Ολ 3218/2010 [Εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης σε οικισμούς προ του 1923]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2010, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ως επιχειρήσεις που εξομοιούνται με καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι πράξεις χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των οποίων υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, νοούνται οι επιχειρήσεις, οι οποίες όχι μόνον έχουν το ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο δραστηριότητας με αυτό των καταστημάτων και εργαστηρίων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παρασκευή, επεξεργασία, συσκευασία, διακίνηση και λοιπούς χειρισμούς προϊόντων, τα οποία θέτουν περαιτέρω στη διάθεση καταστημάτων ή εργαστηρίων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλ΄ επί πλέον διέπονται, όσον αφορά την ίδρυση και λειτουργία τους, από διατάξεις εντασσόμενες προεχόντως στην υγειονομική νομοθεσία. Δεν εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή επιχειρήσεις, για την ίδρυση και λειτουργία των οποίων απαιτείται αδειοδότηση προβλεπομένη από άλλες διατάξεις που δεν εντάσσονται στην υγειονομική, αλλά σε άλλες νομοθεσίες, όπως η βιομηχανική, η πολεοδομική και η νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία επιχειρήσεις, για την ίδρυση των οποίων, εν όψει των σοβαρών επιπτώσεων που συνεπάγεται για το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον η ίδρυση και λειτουργία τους λόγω του χαρακτήρα ή του μεγέθους των εγκαταστάσεών τους ή λόγω της παραγωγής αποβλήτων ή εκπομπών, ακολουθείται διακεκριμένο στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης, κατά το οποίο εκδίδονται πράξεις προέγκρισης χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, που υπάγονται με αίτηση ακυρώσεως στην αρμοδιότητα του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η διάταξη του άρθρου 7 παρ. 3 του ΠΔ της 24.4-3.5.1985 είναι ανίσχυρη, για τον λόγο ότι επιφέρει επιδείνωση του οικιστικού περιβάλλοντος κατά παράβαση του άρθρου 24 παρ. 2 Συντ. Και η νεότερη ωστόσο σχετική κανονιστική ρύθμιση του άρθρου 1 παρ. 4 του ΠΔ της 25.4-16.5.1989 επιφέρει επιδείνωση στο οικιστικό περιβάλλον, κατά παράβαση της συνταγματικής επιταγής του άρθρου 24 παρ. 2 Συντ., διότι εξαιρεί από τη θεσπιζόμενη απαγόρευση τις εγκαταστάσεις χαμηλής οχλήσεως και επομένως, είναι και αυτή ανίσχυρη. Η ρύθμιση του άρθρου 6 παρ. 1 εδάφ. γ΄ του Ν 3325/2005, επιτρέποντας την ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων χαμηλής οχλήσεως εντός οικισμών προϋφισταμένων του 1923, συνεπάγεται επιβάρυνση και επιδείνωση του οικιστικού περιβάλλοντος σε σύγκριση με το προϊσχύσαν καθεστώς του διατάγματος της 2-13.3.1981, δυνάμει του οποίου απαγορευόταν η ανέγερση οχλουσών εν γένει εγκαταστάσεων, ανεξαρτήτως βαθμού οχλήσεως κατά παράβαση της συνταγματικής επιταγής του άρθρου 24 παρ. 2 (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.