ΣτΕ 669/2010 Τμ. Ε΄ [Προστασία περιβάλλοντος χώρου βιομηχ. συγκροτήματος]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2010, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κάθε επέμβαση πλησίον μνημείου πρέπει να αποβλέπει στην προστασία και ανάδειξή του, να ενεργείται δε εν όψει των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών και του είδους του μνημείου και επί τη βάσει των δεδομένων της επιστήμης, απαγορευομένων επεμβάσεων και χρήσεων μη συμβατών προς την κατά προορισμό χρήση του μνημείου. Πράξεις οργάνων της Διοικήσεως, με τις οποίες επιτρέπεται εκτέλεση έργων ή εργασιών πλησίον μνημείου, πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένες ως προς την κρίση ότι με τα έργα ή τις εργασίες αυτές προστατεύεται, αναδεικνύεται ή πάντως δεν παραβλάπτεται ουσιωδώς το μνημείο και ο περιβάλλων χώρος του. Τα συμβαλλόμενα στη ΔΣ της Γρανάδας μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να λαμβάνουν θετικά μέτρα, που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος τα ακίνητα μνημεία χώρου και να απέχουν από κάθε ενέργεια που βλάπτει αμέσως ή εμμέσως το μνημείο ή το αρχιτεκτονικό σύνολο ή τον περιβάλλοντα χώρο τους. Εφ΄ όσον κατά την έναρξη ισχύος του Ν 880/1979 ο ένδικος χώρος δεν είχε χαρακτήρα οικοδομήσιμου χώρου, δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν 880/1979, κατά την οποία συντελεστές μεγαλύτεροι του 2,4, προβλεπόμενοι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εξακολουθούν να εφαρμόζονται.Πρόεδρος: Κ. Μενουδάκος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Α. Ντέμσιας, Σύμβουλος της Επικρατείας Δικηγόροι: Ά. Ιωαννίδου, Π....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.