ΔικΕΕ Υπόθ. C-343/2009 απόφ. της 8.7.2010 584 (παρατ. Κ. Παναγούλιας)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2010, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως. Οδηγία 2009/30/ΕΚ άρθ. 1 παρ. 8. Οδηγία 98/70/ΕΚ άρθ. 8α΄. Ατμοσφαιρική ρύπανση. Χρήση μεταλλικών προσθέτων στα καύσιμα. Όριο περιεκτικότητας μεθυλοκυκλοπενταδιένυλου τρικαρβουνυλικού μαγγανίου (MMT). Επισήμανση. Μελέτη επιπτώσεων. Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως. Αρχή της προφύλαξης. Αναλογικότητα. Ίση μεταχείριση. Ασφάλεια δικαίου. Παραδεκτό.Afton Chemical Limited κατά Secretary of State for Transport 1. Η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορά το κύρος του άρθρου 1 παρ. 8 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, με την οποία τροποποιείται η Οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τροποποιείται η Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά την προδιαγραφή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και καταργείται η Οδηγία 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ L 140, σ. 88), καθ΄ όσον προστίθεται δε ένα νέο άρθρο, το άρθρο 8α΄ παρ. 2 και 4 έως 6, στην Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 350, σ. 58). 2. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται στο πλαίσιο αιτήσεως...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.