Ε. Πούλου, Αδυναμία χρήσης ακινήτου ως συνέπεια της υποχρέωσης ανοχής κατά το άρθρo 1003 ΑΚ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2010, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αδυναμία χρήσης ακινήτου ως συνέπεια της υποχρέωσης ανοχής κατά το άρθρo 1003 ΑΚ* Ο κύριος είναι υποχρεωμένος να ανέχεται τις εκπομπές γειτονικών ακινήτων υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 1003 ΑΚ, ακόμη και όταν οι συνήθεις για μία περιοχή εκπομπές καθιστούν δυσχερή έως αδύνατη τη χρήση του ακινήτου. Η ΑΚ 281 και η σύγχρονη έννοια της κοινωνικής δέσμευσης της κυριότητας επιβάλλουν τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τον μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων των εκπομπών. Αν παρά τη λήψη των πρόσθετων μέτρων οι εκπομπές εξακολουθούν να συνεπάγονται την οικονομική καταστροφή των κυρίων των γειτονικών ακινήτων, οι τελευταίοι έχουν υποχρέωση ανοχής, δικαιούνται όμως αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν 1650/1986 και τη θεωρία της οιονεί απαλλοτρίωσης. Αποκατάσταση της νόμιμης θυσίας του κυρίου του βλαπτομένου ακινήτου δεν είναι δυνατή κατά το ισχύον δίκαιο. Σύμφωνα με το άρθρo 1003 ΑΚ: «Ο κύριος ακινήτου έχει υποχρέωση να ανέχεται την εκπομπή καπνού, αιθάλης, αναθυμιάσεων, θερμότητας, θορύβου, δονήσεων ή άλλες παρόμοιες επενέργειες που προέρχονται από άλλο ακίνητο, εφ’ όσον αυτές δεν παραβλάπτουν σημαντικά τη χρήση του ακινήτου του ή προέρχονται από χρήση συνήθη για ακίνητα της περιοχής του κτήματος από το οποίο προκαλείται η βλάβη». Ο κύριος ακινήτου, κατά συνέπεια, είναι υποχρεωμένος να ανέχεται τις εκπομπές αστάθμητων...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.