ΣτΕ 1360/2010 Τμ. Ε΄ [Έργα και δραστηριότητες ΚΥΑ 15393/2332/2002 - ΠΠΕΑ - ΕΠΟ]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2010, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Οι προσβαλλόμενες πράξεις έχουν εκδοθεί, αντιστοίχως, δυνάμει των άρθρων 9 παρ. 2 περ. β΄ και 11 παρ. 4 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/14.3.2003. Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται η έκδοση δύο αυτοτελών διοικητικών πράξεων για την αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας 4 της Β΄ κατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων της ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/5.8.2002, δηλ. έργων και δραστηριοτήτων, που κατ’ άρθρο 3 παρ. 2 του Ν 1650/1986, χωρίς να προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, υποβάλλονται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που προβλέπονται από κανονιστικές διατάξεις. Με την πρώτη από τις πράξεις αυτές, που εκδίδεται με τον τύπο αποφάσεως του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας, διατυπώνεται η κρίση ότι το έργο ή η δραστηριότητα υπάγεται στην υποκατηγορία 4 με συνέπεια να παραλείπεται η κατ’ άρθρο 3 και 6 της ΚΥΑ 11014/2003 διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ), ενώ η δεύτερη, η οποία εκδίδεται από τον οικείο Νομάρχη, έχει ως αντικείμενο την έγκριση ή μη των αντίστοιχων περιβαλλοντικών όρων. Οι πράξεις αυτές είναι εκτελεστές διοικητικές πράξεις και συγκροτούν σύνθετη διοικητική ενέργεια. Η κρινομένη αίτηση παραδεκτώς στρέφεται κατά της τελικής πράξης σύνθετης διοικητικής ενέργειας, δηλαδή κατά της πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου, απαραδέκτως δε κατά της αρχικής πράξης κατάταξης του έργου στην οικεία υποκατηγορία, η οποία μετά την έκδοση της τελικής πράξης απώλεσε την εκτελεστότητά της και ενσωματώθηκε σε αυτή. Τυχόν πλημμέλειες της αρχικής πράξεως ελέγχονται κατά τον έλεγχο του κύρους της τελικής και αν συντρέχουν, συνεπάγονται την ακύρωσή της από το Δικαστήριο.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.