ΣτΕ 3077/2010 Τμ. Ε΄ [Επεμβάσεις σε μνημεία - Τόποι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2010, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κάθε επέμβαση επί ή πλησίον αρχαίου ή νεωτέρου μνημείου πρέπει να αποβλέπει στην προστασία και ανάδειξή του, να ενεργείται δε εν όψει των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του και επί τη βάσει των δεδομένων της οικείας επιστήμης, απαγορευομένων επεμβάσεων και χρήσεων μη συμβατών προς την κατά προορισμό χρήση του μνημείου και του περιβάλλοντος αυτό χώρου. Απαγορεύονται επεμβάσεις επί ακινήτου μνημείου, οι οποίες είναι δυνατόν να επιφέρουν καταστροφή, βλάβη ή αλλοίωση της μορφής του, σε κάθε δε περίπτωση για την πραγματοποίηση επεμβάσεων σε μνημείο, που δεν εμπίπτουν στην πιο πάνω απαγόρευση, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του οικείου συμβουλίου. Ο Υπουργός Πολιτισμού, προκειμένου να χορηγήσει άδεια εκτέλεσης έργου επί ή πλησίον μνημείων, αξιολογεί τα χαρακτηριστικά του έργου και εκτιμά τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις του στα ακίνητα μνημεία. Η αιτιολογία της χορηγουμένης αδείας ελέγχεται ως προς τα ζητήματα αυτά, πρέπει δε για να είναι πλήρης, να περιέχει περιγραφή των προστατευτέων μνημείων και του προς εκτέλεση έργου και τεκμηριωμένη εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου στα μνημεία. Ο Υπουργός Πολιτισμού δύναται και να απαγορεύει κάθε έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βλάψει αρχαιότητες ή νεώτερα μνημεία. Για την ανέγερση οικοδομημάτων σε τόπους, που έχουν χαρακτηρισθεί ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους απαιτείται, πριν την έκδοση οικοδομικής αδείας, έγκριση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ή Μακεδονίας - Θράκης, εφ’ όσον είναι κατά τόπον αρμόδιος, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της οικείας ΕΠΑΕ. Για τη χορήγηση δε της εγκρίσεως, η οποία δεν υποκαθιστά τυχόν απαιτούμενη έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, τα αρμόδια όργανα πρέπει να εξετάζουν με ειδικά αιτιολογημένη κρίση, αν η οικοδομή και η δραστηριότητα, για την οποία προορίζεται, εναρμονίζονται προς το προστατευόμενο τοπίο.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.