ΣτΕ 944/2010 Τμ. Ε΄ [Αίτηση ακυρώσεως - Προθεσμία εφέσεως - Ισότητα - Σύνταγμα]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2010, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Δεν αποκλείεται η θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη δικονομικών προϋποθέσεων για την πρόσβαση στα δικαστήρια και την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά των εκτελεστών διοικητικών πράξεων, οι σχετικοί όμως όροι και προϋποθέσεις είναι επιτρεπτοί μόνον εφ’ όσον συνάπτονται με τη λειτουργία των δικαστηρίων, την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και την επιδίωξη της ασφάλειας δικαίου και δεν επάγονται κατάλυση του προστατευόμενου από συνταγματικά δικαιώματος παροχής έννομης προστασίας ή την ουσιώδη παρεμπόδιση ασκήσεώς του. Η ενιαύσια προθεσμία από τη δημοσίευση της αποφάσεως προς άσκηση εφέσεως, κατ’ άρθρο 58 παρ. 3 του ΠΔ 18/1989, τίθεται για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και της σταθερότητας στις σχέσεις Διοικήσεως και διοικουμένων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την έκδοση της αποφάσεως του διοικητικού Εφετείου επί της αιτήσεως ακυρώσεως, ορίζεται δε με την ανωτέρω διάταξη ένας εύλογος χρόνος από τη δημοσίευση της δικαστικής αποφάσεως, πέραν του οποίου δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το κύρος της, με συνέπεια να μην υπάρχει αντίθεση στο άρθρο 20 παρ. 1 Συντ. Ο νομοθέτης έχει την ευχέρεια να ορίζει διαφορετική προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων στις ακυρωτικές διαφορές σε σχέση με τις διοικητικές διαφορές ουσίας καθώς και με τις διαφορές του ιδιωτικού δικαίου λόγω της φύσεως των ακυρωτικών διαφορών και της ανάγκης για διαφύλαξη της σταθερότητας των σχέσεων Διοίκησης και διοικουμένων, από τη διαφοροποίηση δε αυτή δεν προσβάλλεται η αρχή της ισότητας.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.