Ι. Καράκωστας, Η Κοινοτική Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» (άρθρο 174 ΣυνθΕΚ) στο πλαίσιο της αστικής ευθύνης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2002, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, Καθηγητής Αστικού Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η κοινοτική αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» δεσμεύει τον κοινοτικό νομοθέτη και τα κοινοτικά όργανα σε όλα τα επίπεδα και τους υποχρεώνει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε η πιο πάνω επιταγή να μεταλλαχθεί σε αποτελεσματικό, προληπτικό και αποκαταστατικό μέσο. Συνάμα ως γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου υπερέχει έναντι οποιασδήποτε ισχύουσας διάταξης του εθνικού δικαίου, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσής της, στο μέτρο που η τελευταία αντιφάσκει ή αντιστρατεύεται τον επιδιωκόμενο από την αρχή αυτή σκοπό, όπως ειδικότερα αναλύεται στα πλαίσια της μελέτης που ακολουθεί. Ι. Εισαγωγή Α. Ιστορικά στοιχεία1 Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 1972 σε Σύσταση του ΟΟΣΑ2 με τη μορφή αμιγώς οικονομικού κανόνα. Ο πιο πάνω κανόνας ορίζει ειδικότερα ότι: «ο ρυπαίνων βαρύνεται με τα έξοδα για την υλοποίηση των μέτρων που αποφασίζουν οι δημόσιες αρχές, για να διασφαλισθεί η διατήρηση του περιβάλλοντος σε αποδεκτή κατάσταση». Με άλλα λόγια το κόστος των μέτρων αυτών θα πρέπει να αντανακλάται στο κόστος των αγαθών και των υπηρεσιών που είναι ρυπογόνες κατά την παραγωγή ή/και την κατανάλωσή τους. Ο ανωτέρω κανόνας ενσωματώθηκε και στη Διακήρυξη του Ρίο.3 Ενώ η Σύσταση του ΟΟΣΑ αποβλέπει πρωτίστως στην τήρηση των κανόνων...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.