ΣτΕ 161/2000 (Τμ. Ε΄)* [Μεταλλεία εντός δασών]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2002, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Μ. Δεκλερής, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγήτρια: Μ. Καραμανώφ, Πάρεδρος ΣτΕ Δικηγόροι: Α. Χαροκόπου, Β. Δούσκα (Πάρεδρος ΝΣΚ), Β. Τύρου (Πάρεδρος ΝΣΚ), Ι.-Γ. Περεσιάδη-Γιαννουσάκη, Σ. Νικολάου Μετά την ισχύ της ΚΥΑ 69265/5387/1990 η διάταξη του άρθρου 45 παρ. 5 του Ν 998/1979, κατά το μέρος που αφορά στην άσκηση μεταλλείας εντός δασών, παύει να έχει εφαρμογή για την κατάρτιση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του Ν 1650/1986 και της ανωτέρω υπουργικής απόφασης. Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση η Διοίκηση παρέβη τον νόμο πολλαπλά διότι α) προέβη στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων και στην χορήγηση έγκρισης εκμετάλλευσης μεταλλείου σε δάσος χωρίς να έχει προηγηθεί προέγκριση χωροθέτησης, β) δεν κατήρτισε ΜΠΕ βάσει της ανωτέρω ΚΥΑ, αλλά βάσει του άρθρου 45 του Ν 998/1979 και γ) οι εγκριθέντες περιβαλλοντικοί όροι δεν συνυπογράφονται από τον Υπουργό Γεωργίας. [...] Επειδή εκ του θεμελιώδους κανόνος της βιωσίμου αναπτύξεως, κατοχυρουμένης τόσον εις το Σύνταγμα (άρθρον 24) όσον και εις την Συνθήκην του Μάαστριχ (άρθρα Β, 2 και 130 Ρ), κυρωθείσαν διά του Ν 2077/1992, ήτοι της αναπτύξεως εκείνης η οποία ικανοποιεί τας ευλόγους ανάγκας της παρούσης γενεάς χωρίς να θέτη εις κίνδυνον την ικανοποίησιν των αναγκών των μελλουσών γενεών, προκύπτει ότι επιβάλλεται πρωτίστως η διατήρησις...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.