Γνωμ ΝΣΚ 139/2001 (Τμ. Ε΄) [Διατήρηση δικαιωμάτων ΕΟΤ]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2002, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Γ. Πουλάκος, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ Εισηγήτρια: Α. Γρηγορίου, Πάρεδρος ΝΣΚ Διατήρηση δικαιωμάτων του ΕΟΤ επί των ιαματικών πηγών τοπικής σημασίας που έχουν ανακηρυχθεί προ της δημοσιεύσεως του Ν 2837/2000. Παραχώρηση της εκμετάλλευσης των ιαματικών πηγών τοπικής σημασίας στους ΟΤΑ, κατά τις διατάξεις του Ν 4086/1960. [...] Στο άρθρο 1 παρ. 1 εδάφ. πρώτο του Ν 2188/1920 ορίζεται: «Ιαματικαί πηγαί, εν τη εννοία του παρόντος νόμου, είναι αι εν Ελλάδι κείμεναι πηγαί υδάτων μεταλλικών ή μη, αίτινες ήθελον κηρυχθή ως τοιαύται διά βασιλικού διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει του επί της Εθνικής Οικονομίας υπουργού και κατόπιν γνωμοδοτήσεως του ιατροσυνεδρίου βεβαιούντος τας ιαματικάς ιδιότητας αυτών. Κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον δύναται να αρθή ο χαρακτηρισμός πηγής τινος ως ιαματικής». Σύμφωνα δε με το άρθρο 2 του ίδιου νόμου, «Αι μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου εν εκμεταλλεύσει ιαματικαί πηγαί ανήκουσι κατά κυριότητα εις τον ιδιοκτήτην του εδάφους εξ ου ανβλύζουσι, της ενασκήσεως της κυριότητος περιοριζομένης κατά τα υπό του παρόντος νόμου καθοριζόμενα. Ιαματικαί πηγαί, από της ισχύος του παρόντος νόμου και εφεξής το πρώτον αναβλύζουσαι, ανήκουσι κατά κυριότητα εις το Δημόσιον, ανεξαρτήτως της κυριότητος του εδάφους εφ’ ου ανβλύζουσιν...». Και κατά το άρθρο 4 «Η διοίκησις, διαχείρισις και εν γένει εκμετάλλευσις των δημοσίων...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.